Sola Flyklubb


Den første hendelsesrapporten i vårt nye system er kommet inn: Wake turbulence

Den første hendelsesrapporten i vårt nye system «IRS-hendelsesrapportering» i MyWebLog er kommet inn og er blitt behandlet.

Rapporten omhandler faren ved å komme inn i Wake Turbulence i landingsrunden:

Ved T/G trening med elev kom vi inn for lavt på finale til RWY 18 på Sola. På grunn av at vi svingte inn fra base til finale i for lav høyde kom vi etterhvert ned i wake turbulence fra foran landende widerøe Dash 8. 

Les hele rapporten her.

Vi legger ut anonymiserte rapporter av allmenn interesse her på hjemmesiden slik at alle kan dra lærdom av andre sine opplevelser.

Du finner hovedsiden for rapportene her (under fanen «klubben/dokumentsamling/IRS-Hendelsesrapporter).


Årsmøte og valg nærmer seg!

 

ImageVil med dette bare minne om at årsmøtet nærmer seg, dette blir i mars. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og i denne forbindelse vil vi gjerne ha innspill fra dere medlemmer om forslag til kandidater.
I årsmøtereferatet 2013 fremgår det hvem som er på valg i år. (Ikke å valg (IPV) i fjor betyr at de er på valg i år.
Vi tar imot konkrete forslag og velfunderte synspunkter på e-post.

Øyvind Øglænd (leder): oivind.ogland@lyse.net
Kyrre Andersen: kyrrefa@rocketmail.com
Magnus Maurseth: mama51@online.no

 


IRS-Integrert Rapporteringssystem

IRS-ny rapportSola Flyklubb har aktivert det integrerte hendelses-rapporteringssystemet i MyWebLog. Dette er et system som gjør det enkelt å rapportere hendelser i Sola Flyklubb. Hendelsene kan være fly-relaterte, men de må ikke være det. Hendelsene kan omhandle alle aspekter angående vår klubb.

Grunnen til at vi ønsker å få inn rapporter er at vi ønsker å bli bedre!

Les mer om dette…


Klubbaktiviteter

Etter innspill fra mange av medlemmene vil styret i Sola Fyklubb med dette oppfordre medlemmer som ønsker å engasjere seg litt mer i klubbaktiviteter til å ta kontakt.airplane, sunglasses and headset

Vi ønsker å få til noen temakvelder som igjen kan føre til at det kan bli dannet «grupper» som kan møtes for godt drøs, faglig utvikling og utvekslinger av erfaringer.

Vi håper at disse gruppene kan bli et inngangspunkt for nye medlemmer og ferske PPL piloter. I tillegg håper vi at dette vil bidra til å øke aktiviteten blant medlemmer som kanskje ikke flyr så mye.

Forslag til temakvelder / grupper kan være:

  • «Ut på tur utenfor Sola TMA, planlegging samt gjennomførsel»
  • «Klubbturer, gjerne i sammen med andre klubber»
  • «Konkurranseflyving, Acro / Air Rally etc»
  • «Meteorologi / erfaringer med vær»
  • «Teknikk, hvilke hjelpemidler har vi – og hva fungerer (GPS, Ipad, Software, Simulator etc..)”

Får vi dette til håper vi at det vil bidra til økt aktivitet i klubben og en mer erfaren og flyfaglig trygg medlemsmasse.

Men vi er avhengig av DEG for å få dette til 🙂

Ta kontakt om dere føler dere kan bidra med noe, og NB: det er IKKE snakk om noe «verv» her!

Ove Undheim (ove (krøll) undheim.com), eller

Morten Rydningen (morten (krøll) rydningen.as)


Velkommen til luftsportsåret 2014!

Image

Et riktig godt nytt år til alle dere som leser dette! De siste månedene har vært heller begredelige greier for flyging og luftsport. Lavtrykkene har bokstavelig stått i kø vest i havet for Sola, og sterk vind og mye regn har lagt en effektiv demper på våre utendørsaktiviteter.

Allikevel finnes det noen lyspunkter: Vi kan med en viss stolthet presentere den nye websiden til Sola Flyklubb. Den har ny design og forhåpentligvis forbedret funksjonalitet, og er fra nå av vår nye profil på verdensveven! Det er i denne anledningen også grunn til å gratulere og takke alle ressurspersoner og bidragsytere i klubben. Det er flinke folk som har lagt ned mye arbeid for å få til dette – en dugnad vi ikke hadde klart oss foruten! Takk skal dere ha alle sammen!

Ta funksjonene i bruk og meld tilbake til webmaster og/eller de listede ansvarlige for de ulike webområdene dersom dere har ris/ros eller forslag til endringer. Som en god webside skal den nye forhåpentligvis oppfattes som brukervennlig, være dynamisk og etter hvert framstå som mer oppdatert enn det den gamle var. Ikke alt innholdet er riktig der ennå, men det jobbes fortsatt med endringer og fornyelse. Etter hvert vil vi komme nærmere målsettingen. Ha et godt klikk!

For styret i Sola Flyklubb
Eirik Walle
Styreleder


Temakveld SFFK: QRA med F-86K og F-104G under den kalde krigen

Sola Flystasjon Flyklubb inviterer til Temakveld i januar.

113_3Luftoperativt beredskap, QRA med F-86K og F-104G og avskjæring av sovjetiske fly under den kalde krigen ved Siegfried Hernes.

Tid/sted torsdag 16 januar 2014 kl 19:00. Sola Flystasjon Klubbhus, på miliærsiden. Ikke medlemmer av SFFK/ personer uten militær ID eller Avinor kort må henvende seg til MP vakta for adgang.

Vel møtt!