Sola Flyklubb


Asfaltarbeid i sommer

Også i sommer vil det bli utført vedlikehold på Sola Lufthavn. Denne sesongen er det asfaltering av vestre del av RWY 29 og hele RWY 18-36 som står på planen. Når det gjelder arbeidet på RWY 29 vil vi ikke våre operasjoner bli påvirket i særlig grad, men om det blir sterk østavind/vestavind må man være oppmerksom på eventuelle restriksjoner i bruk av 11-29 i perioden arbeidet pågår.

11-29 asfaltering

Vi vil antakelig ikke bli påvirket i særlig grad av arbeidet vest på RWY 29

Asfalteringen av RWY 18-36 vil ha innvirkning på våre operasjoner.

Det vil bli utført en del forberedende arbeid på nattestid i forkant av asfaltarbeidene, og så stenges banen helt i tidsrommet 10-18 juni (fare for forlenget periode ved dårlig vær). Vær også oppmerksom på at dette arbeidet innebærer arbeid med lysanlegg og oppmerking, så faktisk tidsperiode med begrensninger kan bli lengre enn selve asfalteringsperioden.

Vi vil legge ut informasjon på hjemmesiden etter hvert som planene blir mer konkretisert, men som alltid;

Sjekk alltid NOTAM før flyging!

Reklamer


Årsmøtet i Flytjenesten NLF avholdes nå på Gardermoen

Årsmøtet i Flytjenesten NLF avholdes nå på Gardermoen Airport Hotell. Møtet vil vare hele helgen, og sentrale tema belyses fra flere sider.

FOT6301

Santiago Amengual foreleser her omkring endringer i regelverket, som får innvirkning på GA flyvningen i Norge. Nils Henrik Brochmann og Eivin Ansnes er representert fra Flytjenesten NLF, Sola.

FOT8847

Eirik Walle foreleser om HRS Sør-Norge, og Flytjenestens relasjon/tilhørighet her.

FOTA408

Nødnett, skal være ferdig utbygd i 2015


Viktig informasjon om levering av ATC flightplan

Det er blitt vanlig å bruke moderne flyplanleggingsverktøy som Skydemon, Foreflight, RocketRoute med flere. Disse verktøyene finnes i mange formater for planlegging på PC, nettbrett, og så videre.

Mange av disse verktøyene tilbyr også å levere en automatisk generert FP. Denne måten å levere FP på virker som en grei måte, og man slipper også å ringe NOTAM kontoret for å få FP verifisert.

MEN!

Les videre


Ulåst port ved klubben :-(

Vi har fått melding fra Leder Airport patrol/Driftssentral at det i den senere tid ved rutineinspeksjoner er  registrert at  port 5 (gangport ved flyklubb) ikke er lukket. Airport patrol presiserer viktigheten av at alle må være sikker på at porten er lukket før man forlater porten. Dersom det oppdages feil med porten kontaktes Driftssentralen tlf.nr. 67 03 06 66 og melder dette.