Sola Flyklubb

Årsmøtet i Flytjenesten NLF avholdes nå på Gardermoen

Årsmøtet i Flytjenesten NLF avholdes nå på Gardermoen Airport Hotell. Møtet vil vare hele helgen, og sentrale tema belyses fra flere sider.

FOT6301

Santiago Amengual foreleser her omkring endringer i regelverket, som får innvirkning på GA flyvningen i Norge. Nils Henrik Brochmann og Eivin Ansnes er representert fra Flytjenesten NLF, Sola.

FOT8847

Eirik Walle foreleser om HRS Sør-Norge, og Flytjenestens relasjon/tilhørighet her.

FOTA408

Nødnett, skal være ferdig utbygd i 2015

Det er stengt for kommentarer.