Sola Flyklubb

Asfaltarbeid i sommer

Også i sommer vil det bli utført vedlikehold på Sola Lufthavn. Denne sesongen er det asfaltering av vestre del av RWY 29 og hele RWY 18-36 som står på planen. Når det gjelder arbeidet på RWY 29 vil vi ikke våre operasjoner bli påvirket i særlig grad, men om det blir sterk østavind/vestavind må man være oppmerksom på eventuelle restriksjoner i bruk av 11-29 i perioden arbeidet pågår.

11-29 asfaltering

Vi vil antakelig ikke bli påvirket i særlig grad av arbeidet vest på RWY 29

Asfalteringen av RWY 18-36 vil ha innvirkning på våre operasjoner.

Det vil bli utført en del forberedende arbeid på nattestid i forkant av asfaltarbeidene, og så stenges banen helt i tidsrommet 10-18 juni (fare for forlenget periode ved dårlig vær). Vær også oppmerksom på at dette arbeidet innebærer arbeid med lysanlegg og oppmerking, så faktisk tidsperiode med begrensninger kan bli lengre enn selve asfalteringsperioden.

Vi vil legge ut informasjon på hjemmesiden etter hvert som planene blir mer konkretisert, men som alltid;

Sjekk alltid NOTAM før flyging!

Det er stengt for kommentarer.