Sola Flyklubb


Påminnelse om Klubb-PFT

Husk at du skal gjennomføre en klubb-PFT årlig.

Gjennomført klubb-PFT i inneværende år er gyldig til 30. juni påfølgende år.

Les mer her.

Reklamer


1 kommentar

Styret minner om…

  • Hvis det oppstår skade på et fly, eller du oppdager noe som ikke er ok så skal teknisk sjef varsles umiddelbart. Kontaktopplysninger finner du her.
  • Snags skal føres i de gule sidene i flyets reisedagboken, i tillegg til i myWebLog. Husk at det alltid er flyets reisedagbok som gjelder i forhold til dokumentasjon, myWebLog er kun et supplement.
  • Dessverre er det fremdeles en del som skriver svært utydelig i reisedagboka. Dette gjør at faren for feilsummeringer øker, noe som igjen kan føre til at flyenes serviceintervall blir feil, samt at de som jobber med å revidere bøkene får mye ekstra jobb.
  • Den som fører på siste linje på en side har ansvaret for å summere alle kolonner.
  • Antall landinger skal også summeres!


Da var vårens siste «Kom-i-gang-igjen» kurs avholdt

Etter tre gjennomføringer av kurset med godt oppmøte sier vi oss ferdig med vårens oppfriskningskursing. Tilbakemeldingene har vært veldig gode, og vi satser på en tilsvarende gjennomgang også neste vår. For at alle som nå har børstet litt støv av vingene sine skal fortsette å aviere, oppfordrer vi til å kikke på aktivitetsgruppene og se om det er noe som fenger der. Det er også koselig å ta turen innom i klubben på tirsdagene (fast klubbkveld kl 19:00) for å knytte kontakter og kanskje planlegge litt turer osv. Er det noen som fremdeles ikke har fått deltatt så kan forelesningen lastes ned fra denne siden for selvstudie. Da får vi håpe på en lang sommer med mye fint flyvær.