Sola Flyklubb


Endringer i driftforskrifter

Tirsdag 28.oktober 2014 ble en ny versjon av BSL D 3-1 «Forskrift for luftfartsoperasjoner» innført i Norge. Det er i hovedsak felleseuropeiske bestemmelser som overtar for nasjonale regler, og for allmennfly er det i hovedsak «Part-NCO» som er aktuell. For vår del gjelder det motorflymens veteran, hjemmebygde- og mikrofly (enn så lenge) skal forholde seg til den gamle (nasjonale) forskriften.

Noen av endringene:

  • Drivstoffreserver
    • Planlagt drivstoffreserve ved flyging VFR-Dag skal være på minst 30 minutter (mot 45 min etter gammel forskrift)
    • Planlagt drivstoffreserve ved VFR-Natt er (fremdeles) 45 minutter
    • Det er åpning for – under visse kriterier – å planlegge med bare 10 minutter drivstoffreserve, men forskriften beskriver også at man skal ta hensyn til forventede ATC-ruter, trafikkforsinkelser eller ethvert annet forhold som kan forsinke flyets landing. For alle praktiske formål vil man altså måtte planlegge på en høyere reserve en dette.
  • Krav om navigasjonslys kun ved flyging VFR-Natt (altså en liten utvidelse i perioden man ikke trenger lys fra «etter solnedgang» som tidligere)

Det anbefales naturligvis at alle leser den nye forskriften/forordningen som nå gjelder.

Les videre


Fareområde «Sokndal»

Visste du at det rett øst av Sokndal (som du finner mellom Hauge og Flekkefjord) – så ligger det et NOTAM-publisert fareområde? Det er ikke inntegnet på noen kart, men er like fullt et «aktivt fareområde», fra bakken og opp til 6000 ft AMSL.

Det «midlertidige» fareområdet har vært aktivt i flere år, og lengre skal det bli. NOTAMet er nylig oppdatert til å gjelde frem til mai 2015. Det er tilknyttet dagbruddet til Titania AS, som utvinner titanmalm. Her sprenges det, og stein/grus faller både opp og ned.

Midlertidig fareområde Sokndal

Midlertidig fareområde Sokndal

NOTAM:

(WN0377/14 NOTAMR WN0376/2014
Q) ENOR/QRDCA/IV/BO/W/000/060/5820N00626E002
A) ENOR
B) 1410262023  C) 1504302359EST
E) TEMPO DANGER AREA ACTIVATED AT ‘SOKNDAL’ PSN 581951N0062531E,
RADIUS 1.3 NM
F) GND
G) 6000FT AMSL)

Dagbruddet kan sees hos kart.finn.no – da slipper man å fly så nært 😉


Temakveld i oktober 2014

cessna-birdstrike

Sola Flystasjon Flyklubb inviterer SFKs medlemmer til temakveld.

Alvorlige luftfartshendelser – Hvordan leve med opplevelsen?

Fremmøte 23 oktober 2014 kl 19:00 ved Sola Flystasjon Flyklubb.

Vel møtt.

Hilsen
Brian Hoddy
Flytryggingsleder SFFK