Sola Flyklubb

Varsel om sprengningsarbeid ved klubben

Statens vegvesen vil med dette varsle alle pårørte om at det blir oppstart på sprengningsarbeidet på Rv 509 Sømmevågen og Flyplassvegen for Statens vegvesen.

Vi starter opp mandag 8 desember på Utsola ved rundkjøringen inn til flyplassen.

Her skal det sprenges ca 12 000m3.

Det vil pågå sprenging i ca 2 måneder her.

Vi vil også starte opp mellom Statoil Stasjonen og Sola airport Hotell i løpet av desember.

I begynnelsen av Januar vil vi starte sprenging ved rundkjøringa inn til flymuseumet. Her er det over 60 000m3 som skal sprenges. Dette arbeidet vil pågå i etapper hele 2015.

Skulle det være spørsmål til dette ber vi dere ta dette direkte med Statens Vegvesen v/Pål Thornes (paal.thornes (krøll) vegvesen.no)

Det er stengt for kommentarer.