Sola Flyklubb


Julen 2014

Christmas_spirit

Julen har senket seg over vårt vakre land nok en gang.

Vi går inn i den litt stille tiden som skiller høysesong på Apron 13 og den litt mer sporadiske aktiviteten.

Det er korte dager og dagslyset lar ennå vente på seg. Men, solen har snudd og vi går stadig lysere dager i møte. Det betyr bare en ting; Flere timer er på vei inn i loggen din.

2014 har vært preget av endringer og engasjement i Sola Flyklubb.

Vi har foretatt endringer i forhold til flyparken vår, vi har foretatt endringer i forhold til klubbstrukturen, vi har foretatt endringer i teknisk bemanning, og i de siste ukene av året har vi foretatt en vesentlig endring i forhold til service og vedlikehold av flyene våre.

Norrønafly Rakkestad AS, Avdeling Sola, er nå etablert ved Apron 13. Samarbeidet med SFK er godt i gang og vi ønsker Norrønafly velkommen til Sola.

2014 startet med en massiv rekrutteringskampanje i egne rekker. «Kom i gang igjen» prosjektet ble en suksess og det er gledelig å se at 42 klubbmedlemmer kom tilbake som aktive piloter. Ja, dette er virkelig gledelig.

Prosjektet vil naturligvis bli kjørt i gang som en fast post på sesongstart.

Teknisk har fått et løft i lys av ny teknisk sjef, hans mekanikere og crew chief’s. Denne gjengen besitter høy kompetanse og har høye ambisjoner. Det er en fryd å se hva disse gutta har fått til.

Flere flytyper vil også bli gjort tilgjengelig tidlig i 2015 sesongen.

Flyskolen går sin vante gang, og rekrutteringen er uproblematisk. Skolen skilter også med et knippe nye lovende instruktører.

Flytryggingsleder har lagt ned et enormt arbeide i SFK det siste året. Foruten flytrygging og innføring av avvikssystem, har flytryggingsleder også vært en katalysator omkring ny web side samt en pådriver for etablering av nødvendig dokumentasjon for ny ATO.

Samtlige fagsjefer og gruppeledere har gjort en stor innsats i 2014; En stor takk til dere, og en stor takk til alle som til de grader holder liv i vår kjære Sola Flyklubb.

Kjære piloter, på vegne av styret ønsker jeg dere alle en

god jul og et godt nytt år.

Nils Henrik Brochmann

Formann


Nå er automaten i klubben i drift igjen

SFK Automaten

Den siste tiden har ikke automaten akseptert mynter, og dette er jo ikke helt i henhold til forventningene til en automat.

Men nå fungerer den igjen som den skal.
Det står enn så lenge i displayet at du må ha nøyaktig beløp, men den gir veksel allikevel. Meldingen vil forsvinne når myntlageret er fylt opp med alle valører (mangler inntil videre 20 kr mynt, men dette er ikke et problem i vekseløyemed da det ikke er mulig å betale med sedler).

Skulle du oppleve problemer med automaten, så er det bare å ringe nummeret som står oppe til høyre på automaten.


TEKNISK INFO 03/2014

TEMA: MOTOROLJE

Vi på «teknisk avdeling» har besluttet at vi, istedenfor å ha motorolje på 200 liters fat, skal benytte oss av flasker. I tillegg til at det er mer renslig, er også praktisk med oljeflasker hvis man skal på langtur.Derfor har vi har kjøpt inn olje på flasker (quarts). Disse flaskene står i kartonger på teknisk kontor. Det vil bli plassert en kartong med oljeflasker i et skap hangaren, når oljefatet som i dag er i bruk, er tomt. Kartongen vil bli merket SFK ONLY.

Ved påfylling av olje skal hele flasker benyttes så langt det går, slik at vi unngår at det blir liggende halvfulle flasker i hangaren. Halfulle flasker har også en sikkerhetsrisiko forbundet med seg, da det kan være forurenset olje som er i den flasken du finner. Husk å benytte trakt!

Det er helt naturlig å kaste den flasken som er tom, i den røde søppelbøtten i hangaren. Det er ikke naturlig å legge tomme flasker andre steder en i søppeldunken.

Vi vil også innføre bruk av oljelogg som blir lagt i kartongen sammen med flaskene. Det vil bli en meget enkel logg å føre. Det vi trenger å vite er hvor mange flasker som er tatt, til hvilket fly og hvem som har tatt disse flaskene (en liten signatur). Det skulle være meget enkelt å få dette til. Da vi regner med at dette blir årets siste Tekniske Info, vil vi på «teknisk avdeling» ønske våre medlemmer:

En God Jul og Et Godt Nytt År!

Bilde teknisk info 3-2014