Sola Flyklubb

Julen 2014

Christmas_spirit

Julen har senket seg over vårt vakre land nok en gang.

Vi går inn i den litt stille tiden som skiller høysesong på Apron 13 og den litt mer sporadiske aktiviteten.

Det er korte dager og dagslyset lar ennå vente på seg. Men, solen har snudd og vi går stadig lysere dager i møte. Det betyr bare en ting; Flere timer er på vei inn i loggen din.

2014 har vært preget av endringer og engasjement i Sola Flyklubb.

Vi har foretatt endringer i forhold til flyparken vår, vi har foretatt endringer i forhold til klubbstrukturen, vi har foretatt endringer i teknisk bemanning, og i de siste ukene av året har vi foretatt en vesentlig endring i forhold til service og vedlikehold av flyene våre.

Norrønafly Rakkestad AS, Avdeling Sola, er nå etablert ved Apron 13. Samarbeidet med SFK er godt i gang og vi ønsker Norrønafly velkommen til Sola.

2014 startet med en massiv rekrutteringskampanje i egne rekker. «Kom i gang igjen» prosjektet ble en suksess og det er gledelig å se at 42 klubbmedlemmer kom tilbake som aktive piloter. Ja, dette er virkelig gledelig.

Prosjektet vil naturligvis bli kjørt i gang som en fast post på sesongstart.

Teknisk har fått et løft i lys av ny teknisk sjef, hans mekanikere og crew chief’s. Denne gjengen besitter høy kompetanse og har høye ambisjoner. Det er en fryd å se hva disse gutta har fått til.

Flere flytyper vil også bli gjort tilgjengelig tidlig i 2015 sesongen.

Flyskolen går sin vante gang, og rekrutteringen er uproblematisk. Skolen skilter også med et knippe nye lovende instruktører.

Flytryggingsleder har lagt ned et enormt arbeide i SFK det siste året. Foruten flytrygging og innføring av avvikssystem, har flytryggingsleder også vært en katalysator omkring ny web side samt en pådriver for etablering av nødvendig dokumentasjon for ny ATO.

Samtlige fagsjefer og gruppeledere har gjort en stor innsats i 2014; En stor takk til dere, og en stor takk til alle som til de grader holder liv i vår kjære Sola Flyklubb.

Kjære piloter, på vegne av styret ønsker jeg dere alle en

god jul og et godt nytt år.

Nils Henrik Brochmann

Formann

Det er stengt for kommentarer.