Sola Flyklubb


Rotor Wash

Her på Sola er det stor helikoptertrafikk, og det er viktig å være oppmerksom på at også helikoptre produserer vingetippvirvler. Her er link til en artikkel og video fra AOPA om saken.


Diverse utstyr til salg!

Klubben har noe utstyr til salgs til sterkt reduserte priser:

Oppdatering 18.3.2015 – følgende utstyr er nå igjen:

9 stk AirClassics E6-B Flight Computer – kr 300:

e6b

7 stk AirClassics Rotating Plotter CP-R – kr 120:

plotter cr-r

1 stk Flyrapporthefte til PPL-A – kr 100:

flyrapphefte

Kontakt økonomiansvarlig for å bestille (regnskap@solaflyklubb.no). Utlevering i klubbhytten etter avtale.

Førstemann til mølla!


Bruk av treningsområder TAU/ORRE

Mye av klubbens virksomhet foregår i Tau og Orre treningsområder. Vanligvis ønsker vi å operere opp til f.eks. 3000 ft. Grunnet den seneste omklassifiseringen av Westcoast TMA til klasse C (mot tidligere D) er det litt vanskeligere for lufttrafikktjenesten å alltid kunne etterkomme ønskene. For at vi som piloter/instruktører skal få mest mulig utbytte av treningen er det lurt å velge treningsområde etter hva som er RWY-IN-USE på Sola. På generelt grunnlag er ankommende fly lavere enn fly som er klatrende, og vår aktivitet vil derfor påvirkes av hvor de «laveste» flyene er.

Som en hovedregel:

Oppgitte høyder er max-høyder i ukontrollert luftrom.

Oppgitte høyder er max-høyder i ukontrollert luftrom.

  • RWY18-in-use — planlegg aktiviteten i Orre treningsområde
  • RWY36-in-use — planlegg aktiviteten i Tau treningsområde

Les videre