Sola Flyklubb


Genial værside

Etter tips fra ett av våre medlemmer legger vi ut en link til en flott web side som viser vær og vind med et flott visuelt uttrykk:

https://www.windyty.comWindCapture

Sjekk det ut og se hvordan lavtrykk, bygesystemer, trykksystemer, nedbør osv framstår på en lettfattelig måte. Her er det visualisert mye av det som ikke er så lett å skjønne ut fra lærebøkene i meteorologi.


Kom-i-gang-igjen klubbkveld

Det går mot lysere tider og det er på tide å komme seg opp i lufta igjen.

I den senere tid har mye skjedd både med regelverk og luftrom. Kom på en av de neste tre klubbkveldene og bli oppdatert.

Luftromsorganisering 13nov2014

Ny luftromsorganisering

Vi vil arrangerer kom-i-gang-igjen kvelder i klubben de neste tre tirsdagene (på klubbkveldene fra kl 19).

Vi bruker klubbens teorirom. Du trenger ikke melde deg på, det er bare å møte opp.

Datoer: 14/4, 21/4 og 28/4 AVLYST. Fra kl 19:00 (satser på at vi klarer oss med en times tid).

Pris: gratis.


G1000 kurs blir gjennomført 22. April

Det vil bli gjennomført G1000 kurs i klubbens klasserom kl 17:00 den 22. April 2015.

IMG_2172

Det er ikke påmelding, bare å møte opp.

Kursansvarlig er Nils Henrik Brochmann. Han kan kontaktes på brochmann (krøll) live.com for evt spørsmål.

Kursavgift: kr 500,- Betales ved oppmøte.


Viktig melding angående føring og korrigering av anmerkninger (snag) på flyene våre.

1. alle anmerkninger skal skrives i flyets logbok, av fartøysjef.
2. anmerkningen fra logboka legges inn i myweblog av fartøysjef.
3. kun autorisert teknisk personell skal signere ut anmerkninger (både i logbok og myweblog).
Myweblog er altså bare en online kopi av flyets logbok. Det skal IKKE føres anmerkninger kun i myweblog. Har du beskjeder av driftsmessig art, eller er i tvil om du skal skrive en anmerkning, ta en telefon til teknisk leder.
Styret har tidligere adressert dette på vår hjemmeside. Du kan lese mer om det her


God respons på vår aprilspøk :-)

Vår aprilspøk medførte en trafikkøkning på 250% på siden vår sammenliknet med dagene før 1. april.

Dette er spøk til side meget positivt i og med at det viser at mange bruker vår side aktivt for å holde seg oppdatert om saker som angår flyging i våre områder. Vi vil fortsette vårt arbeid for å informere GA miljøet om det som rører seg angående oss i ENZV og tilhørende områder.

Vi håper dere likte spøken, og at ingen oppnådde skadelig blodtrykknivå.

Og for ordens skyld: vi har ikke fått indikasjoner på restriksjoner for GA på ENZV i sommer.