Sola Flyklubb


SFK flytjenesten er representert på FORF møte i Stavanger

Årsmøte i FORF (Frivillige Organisadjoners Redningsfaglige Forum) på politistasjonen i Stavanger. Flytjenesten deltar som en av mange redningskorps.

FOT4EE01 (1)
Erfaringer fra redningsaksjoner i 2014 blir gjennomgått og taktiske søksmetoder belyses. Det gjennomgåes også et omfattende søk i 2014, som etterhvert utviklet seg til en kriminalsak. Flytjenesten er sentral i flere søk etter antatt omkommet SEAO, og vi samhandler med øvrige bakkemannskaper, HRS og politi.


Important information to our members regarding correct use of the aircraft logbook.

 1. Make sure your writing is clear and easy to read.
 2. You have to make sure you write the correct time in the correct column, and be extra careful when you calculate Total Accumulated Time.
 3. Airborne time is rounded to the closest 5 minute according to normal rounding rules: (0:32 => 0:30 og 0:33 => 0:35). Time for takeoff and landing is rounded accordingly.
 4. If you have to correct, use striketrough. Do not correct by trying to write hard over the error, or by using correction fluid.
 5. We use 10 min block time in the club. The 10 min are NOT included in «Time in service» time.
 6. The block time is added to the time from takeoff to landing, and is noted in the column «Flight time».
 7. The club aircrafts are One-pilot aircrafts, so the only situation allowing dual time are instructor/student flights.
 8. T/G training on another airport, without full stop, shall not be specially noted in the aircraft logbook. It is included in the ongoing flight, and on the same line in the logbook. There is a box in MWL where T/G training on another airport can be specified. If you have a “full stop landing” on the other airport, then you must file two separate flights in the logbook and in MWL.
 9. You have to file the flight in MWL immediately after the flight, before you leave the clubhouse.

See examples.

Korrekt føring av flyets loggbok1 Korrekt føring av flyets loggbok3 Korrekt føring av flyets loggbok2


Viktig informasjon til våre medlemmer angående korrekt føring av flyenes loggbøker.

 1. Sørg for å skrive «pent» slik at det er lett å forstå det som står.
 2. du må føre riktige tider i riktige kolonner, og du må være ekstra nøye når du regner ut totaltid.
 3. Airborne tid skal rundes av til nærmeste 5 minutt etter vanlige avrundingsregler: (0:32 => 0:30 og 0:33 => 0:35). Klokkeslett for takeoff og landing avrundes tilsvarende til hele 5 minutt slik at de stemmer med airborne tid.
 4. rettelser gjøres ved overstrekning. Ikke prøv å rette ved å skrive hardt over feil, eller ved å bruke blanko.
 5. I klubben har vi fast blokktidstillegg på 10 minutter. De 10 minuttene skal IKKE være med i «teknisk flygetid».
 6. Blokktida legges på flytida fra takeoff til landing, og føres i kolonna for «Flygetid».
 7. Flyene våre er en-pilots fly, så det er kun i instruksjons sammenheng begge i forsetet kan føre tiden i loggboka si.
 8. T/G trening uten stopp på annen flyplass føres ikke for seg i flyets loggbok, men inngår i samme flyging og samme linje i loggboka. I MWL er det et eget felt hvor du kan legge inn T/G flyplassen. Har du «full stop landing» må du selvfølgelig føre flere turer i boka.
 9. Du skal føre turen(e) i MWL umiddelbart etter flyging, før du forlater klubbhytta.

Se eksempler:

Korrekt føring av flyets loggbok2 Korrekt føring av flyets loggbok3 Korrekt føring av flyets loggbok1


Anmerkninger i reisedagboken

gap_go_or_no_goFra tid til annen dukker det opp spørsmål om hva som skal skrives i anmerkningene i reisedagboken og på myWebLog.

Alle anmerkninger til flyet SKAL føres i reisedagboken!

En nyttig lesing om hva som skal føres som anmerkning kan være folderen som ble utgitt av Luftfartstilsynet og GAP for noen år tilbake.

Er du i tvil, ring teknisk leder!

Du kan nå lese folderen her