Sola Flyklubb


Hangarprosjektet er vedtatt!

fasade

På det ekstraordinære årsmøtet i i Sola Flyklubb i dag ble det enstemmig vedtatt at klubben skal bygge ny hangar!

Kostnadsrammen for prosjektet er på 2.6 mill, hvorav nødvendig låneopptak er oppad begrenset til 1.6 mill. Prosjektet er videre finansiert ved hjelp av egenkapital, dugnadsinnsats samt gaver og støtte.

Styret vil jobbe aktivt for å søke ekstern (penge)støtte fra ulike hold. Det vil i løpet av kort tid bli sendt ut en orienterings-mail til alle medlemmer hvor det bl.a. tas opp dette med dugnad og annen type støtte.

Planen er å komme i gang med bygging allerede i august. Byggeperioden er anslått til omlag 3 måneder.


Hold orden i flyene!

pig

De aller fleste av oss er flinke til å rydde opp i flyet etter vi har vært i lufta, men det er dessverre noen få som ikke helt har skjønt viktigheten av å ta en ekstra titt rundt i flyet for å plukke med seg søppel. Spesielt når dere har hatt med passasjerer i baksetet så husk å sjekk at ikke de har etterlatt seg flasker, sjokoladepapir osv. Det er ikke så veldig kjekt når en tomflaske kommer trillende fram og legger seg ved pedalene. Husk også at setebeltene skal festes, spesielt på de eldre flyene uten rullebelter, ikke ligge og slenge.

Kommer du selv til et fly som ikke er ryddet opp i, ta gjerne kontakt med den som har hatt flyet før deg og gi beskjed (husk – det trenger ikke være foregående person som er synderen), eller varsle noen i styret så følger vi opp.


Bruk av transponder på bakken på Sola

Stavanger Lufthavn Sola har nå installert såkalt MLAT-overvåkning på bakken i forbindelse med oppgradert bakkeradar for TWR/GND. I henhold til AIP Norge oppdatering 28.mai 2015 vil det føre til:

Alle luftfartøyer skal bruke transponder (settes i «ON«) når de beveger seg på manøvreringsområdet på flyplassen (dvs taksebaner/rullebaner) – det betyr at transponderen skal være på før du påbegynner taxi fra f.eks. Apron 13, og helt til du er tilbake igjen på Apron 13 etter landing.

Det gjelder også hvis du f.eks. skal takse fra Apron 5 til Apron 13 for refueling etc.

Du skal bruke den koden du har fått tildelt av LTT – hvis ikke skal du sette standard 7000 for VFR-flyging og 2000 for IFR-flyging.

AIP Norge – ENZV Text pages