Sola Flyklubb

Innkalling – ekstraordinært årsmøte!

Gavel action

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i  Sola Flyklubb mandag 22/6-2015 kl 18:00.

Saksliste for ekstraordinært årsmøte:

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Godkjenne møteinnkalling og saksliste
 3. Velge dirigent, sekretær samt to medlemmer til å signere protokollen
 4. Behandle saker og forslag fra Styret:
  1. Hangarprosjekt:
   På årsmøtet 24. mars 2015 ble styret gitt mandat til å iverksette bygging av ny hangar dersom dette skulle vise seg forsvarlig innen en gitt økonomisk ramme.
   Styret vil med dette be det ekstraordinære årsmøtet om mandat til å iverksette bygging av hangar innenfor en økonomisk ramme på kr 2.600.000. Byggestart er planlagt til august 2015 og antatt ferdigstilling i oktober 2015.
  2. Styret ber det ekstraordinære årsmøtet om mandat til å oppta lån, oppad begrenset til 1,6 millioner.Budsjett og fremdriftsplan vil bli lagt frem på møtet.
 5. Avslutning

Umiddelbart etter møtet blir det avholdt et vanlig medlemsmøte.

På vegne av styret i Sola Flyklubb
Erik Andreas Øglænd
Sekretær

Det er stengt for kommentarer.