Sola Flyklubb

Hangarprosjektet er vedtatt!

fasade

På det ekstraordinære årsmøtet i i Sola Flyklubb i dag ble det enstemmig vedtatt at klubben skal bygge ny hangar!

Kostnadsrammen for prosjektet er på 2.6 mill, hvorav nødvendig låneopptak er oppad begrenset til 1.6 mill. Prosjektet er videre finansiert ved hjelp av egenkapital, dugnadsinnsats samt gaver og støtte.

Styret vil jobbe aktivt for å søke ekstern (penge)støtte fra ulike hold. Det vil i løpet av kort tid bli sendt ut en orienterings-mail til alle medlemmer hvor det bl.a. tas opp dette med dugnad og annen type støtte.

Planen er å komme i gang med bygging allerede i august. Byggeperioden er anslått til omlag 3 måneder.

Det er stengt for kommentarer.