Sola Flyklubb


Husk å sjekke at gangport til airside går i lås! / Always remember to check that the gate to airside is locked!

Vi har fått følgende beskjed fra airport patrol:

Airport Patrol oppdaget ved en rutineinspeksjon i dag onsdag 22.07.2015 kl. 08:50  at  gang port nr. 5 på Apron 13 ikke var forskriftsmessig i lås. Vennligst informer i flyklubben at alle må påse at porten er i låst stilling etter inn/utpassering.

—-

Airport Patrol discovered during a routine inspection today Wednesday, 22.7.2015 at. 8:50 that gate no. 5 on Apron 13 were not properly locked. Please inform the flying club that everyone must ensure that the gate is locked after in / out passage.

Jarle Aase
Leder Airport patrol/Driftssentral
Stavanger lufthavn,Sola


Påminnelse om klubb PFT

Husk at du er pålagt å gjennomføre klubb PFT før 1. juli!

Fra klubbhåndboka:

Klubb-PFT er obligatorisk for alle som ønsker å bruke klubbens fly. Klubb-PFT skal være gjennomført innen 1. juli hvert år. En klubb-PFT gjennomført når som helst i inneværende år er gyldig til 30. juni det påfølgende året. For medlemmer med høyere gyldig sertifikat enn PPL (fly/helikopter), kreves det ikke klubb-PFT. En klubb-PFT utført i annen NLF flyklubb, er gyldig i Sola Flyklubb.

Har du ikke gjennomført klubb PFT ennå, så må du kontakte en av våre instruktører og avtale klubb PFT før du igjen kan fly klubbens fly som PIC.