Sola Flyklubb

Husk å sjekke at gangport til airside går i lås! / Always remember to check that the gate to airside is locked!

Vi har fått følgende beskjed fra airport patrol:

Airport Patrol oppdaget ved en rutineinspeksjon i dag onsdag 22.07.2015 kl. 08:50  at  gang port nr. 5 på Apron 13 ikke var forskriftsmessig i lås. Vennligst informer i flyklubben at alle må påse at porten er i låst stilling etter inn/utpassering.

—-

Airport Patrol discovered during a routine inspection today Wednesday, 22.7.2015 at. 8:50 that gate no. 5 on Apron 13 were not properly locked. Please inform the flying club that everyone must ensure that the gate is locked after in / out passage.

Jarle Aase
Leder Airport patrol/Driftssentral
Stavanger lufthavn,Sola

Det er stengt for kommentarer.