Sola Flyklubb


Flydag på Sola 5. sept 2015

Flydagen Sola 2015Sola Flystasjon Flyklubb (SFFK) og Flyhistorisk Museum Sola (FMS) gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til  kombinert Flydag & Harfsfjorddagn lørdag 5 september klokka 10:00 – 17:00 på Sola Flystasjon.
I år får vi oppleve Spitfire, Mustang, Vampire og flere både tilreisende og lokale fly. Sola Flyklubb stiller på stand med LN-FTD for å promotere både klubben og flyskolen.


Ny IRS rapport

Det har kommet inn en IRS rapport som omhandler flyging med for lite olje på motoren.

Det er på sin plass å minne på at den som er PIC plikter å ha med bensin og olje i nødvendige mengder for å gjennomføre en sikker flygning.

Våre fly er forskjellige, med forskjellige spesifikasjoner. Det er igjen PIC sin plikt å kjenne flyet han/hun skal ut å fly med.

Her er f. eks. et utdrag som omhandler olje på LN-FTD:

FTD Oil

IRS rapporten kan du lese her: IRS_Report_2015#6


NY HANGAR

Kjære medpilot i Sola Flyklubb,

Sola Flyklubb er i gang med å gjøre siste forberedelser før vi setter i gang med byggeprosjektet som skal gi oss en lenge etterlengtet hangar. En hangar som vil gi oss god plass til våre fly og enda litt til som vil gi oss verdifulle leieinntekter fra flere som ønsker å leie plass til sitt private fly.
Etter at vi etablerte flyverksted i vår hangar på P13, (Norrønafly Rakkestad as), ser vi at behovet for mer hangarplass nå er svært viktig.
Vi merker også et økende problem med å få leid inn fly til klubbdrift, da mange flyeiere krever at flyet skal stå under tak.
fasade
Ledelsen i Sola Flyklubb ønsker å tilby pilotene en flypark som har en så høy teknisk standard som mulig;
Dette innebærer også at flyene oppbevares i et tørt og riktig miljø når flyene ikke er på vingene.
Vi noterer oss at det helt klart sliter ekstra på flyene når de står ute i et til dels salt miljø, utsettes for sterk vind og en rufsete vestlandsvinter.

Det er nå satt opp et budsjett for bygging av hangaren og i dette budsjettet inngår det en del dugnad.
Dugnad kan være så mangt; De fleste av oss vil tenke graving, muring, spikring og maling. Dette blir også en del av prosjektet hvor vi håper så mange som mulig kan stille opp.
Men, i dette prosjektet ønsker vi også at alle medlemmer i vår kjære klubb deltar på en «kronedugnad», og bidrar med 1000,- kroner hver, for å forsterke prosjektets egenkapital og for å holde lånebeløpet nede.

Ledelsen i klubben har forståelse for at ikke alle ønsker eller kan delta på den praktiske delen av dugnaden, og vi håper derfor at dere vil slutte opp om «kronedugnaden».
Vi blir selvfølgelig veldig glad dersom dere vil delta på begge deler.

Ledelsen i klubben vil på forhånd takke for alle bidrag som kommer inn; Vi har satt en frist for innbetaling til 30. september.
Nå ønsker vi å komme raskt i gang med bygging av hangar til dere.

Beløpet kan innbetales til konto nr.: 1503.65.04088 (DNB)

PS! Det er ønskelig at alle som kan stille på dugnad, når den tid kommer, melder dette til Arild Flesjå aflesj (krøll) online.no så raskt som mulig. Gi et signal til Arild allerede NÅ !


Pass på fuelkortene!

Det skal alltid være to fuelkort i flyene – Shell og Statoil. Hvis det mangler kort, ta kontakt med økonomiansvarlig eller noen i styret umiddelbart slik at vi får sporet det opp, evt. sperret kortet og bestilt nytt.
Denne gangen mangler det Statoilkort i LN-FTD. Nytt er bestilt og underveis.