Sola Flyklubb


Exit Statoilkort – velkommen Sterlingcard!

Basic CMYK

Statoil Aviation ble oppkjøpt av Air BP tidligere i år.

Fra 1. oktober er de gamle Statoilkortene historie og nye Sterlingcard erstatter disse. Air BP sier at det muligens vil være noen driftsforstyrrelser på omleggingsdagen 1.10.2015, bruk derfor Shell-kortet denne dagen. Nye kort kommer på plass på fredag.

Kortene gjelder i Norge, Sverige, Finland og Danmark (inkl Færøyene og Grønland). God tur!