Sola Flyklubb


Innkalling – ekstraordinært årsmøte!

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Sola Flyklubb mandag TORSDAG 29.10.2015 kl 18:00.

Saksliste for ekstraordinært årsmøte:

1. Godkjenne stemmeberettigede

2. Godkjenne møteinnkalling og saksliste

3. Velge dirigent, sekretær samt to medlemmer til å signere protokollen.

4. Behandle saker og forslag fra Styret:

A. Hangarprosjektet:
På årsmøtet 24. mars 2015 ble styret gitt mandat til å iverksette bygging av ny hangar dersom dette skulle vise seg forsvarlig innen en gitt økonomisk ramme.
Styret vil med dette be det ekstraordinære årsmøtet om mandat til å iverksette og fullføre bygging av hangar innenfor en ny økonomisk ramme på totalt kr 3.200.000 (Jfr. tidligere ramme på 2,6 millioner – fra ekstraordinært årsmøte 22.06.15).

B. Styret ber det ekstraordinære årsmøtet om mandat til å øke lånerammen, oppad begrenset til 2,2 millioner kroner. Budsjett og fremdriftsplan vil bli lagt frem på møtet.

5. Avslutning

På vegne av styret i Sola Flyklubb
Eivin Ansnes
styremedlem