Sola Flyklubb

Hard landing med LN-NFJ

Bukler under buk

Tydelige bukler under buk.

I forbindelse med siste 100 timers ettersyn på LN-NFJ som ble ferdig i dag 29-10-2015, ble det funnet løse nagler og buckles under buken på flyet. Dette i tillegg til antydning av buckles på oversiden av høyre ving. Slike skader oppstår ved unormale belasninger og i dette tilfelle kan det tyde på en hard landing. Det er ikke anmerket noe funn i denne retning i forbindelse med siste årlige ettersyn. Dette kan tyde på at det har vært en har landing mellom desember i fjor og frem til nå.

Løse nagler frameLøse nagler på frame.

Det er ikke anmerket noe i flyets reisedagbok vedrørende hard landing. Det er utrolig viktig at harde landinger blir rapportert til teknisk avdeling i klubben når dette skjer. Hvis man lar være å rapportere slike hendelser kan man utsette andre for fare. Hvis noen føler at de har noe på hjertet i denne saken kan teknisk leder kontaktes. Hendelsen vil da bli behandlet anonymt, men hendelsesforløp vil bli rapportert til verksted slik at de kan konsentrere seg om de korrekte områdene når feil skal utbedres.

Du finner rapporten i pdf format her: IRS_Report_2015#8

Her er link til siden hvor IRS rapportene publiseres: IRS rapporter.

Det er stengt for kommentarer.