Sola Flyklubb


ULÅST GANGDØR / UNLOCKED DOOR

ULÅST GANGDØR INN TIL P13:

Airport Patrol oppdaget ved en rutineinspeksjon 15.12.2015 at  døra inn til Apron 13 IKKE VAR LÅST!

Vennligst sjekk at døra er låst etter deg ved inn/utpassering!

—-

UNLOCKED DOOR INTO P13:

Airport Patrol discovered during a routine inspection 15.12.2015 that the door on Apron 13 WERE NOT LOCKED!

Please check that the door is locked after you have passed through!

Jarle Aase
Leder Airport patrol/Driftssentral
Stavanger lufthavn,Sola


TEKNISK INFO 03/2015

TEMA: LN-AEG

Forskjeller i forhold til andre C-172 vi opererer.

LN-AEG er ankommet Sola fra Rakkestad.  Flyet vil ikke bli benyttet i skolevirksomhet men vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer som vil på turer.  De krav som stilles for å kunne booke dette flyet er følgende:

  • Medlem i Sola Flyklubb
  • Utsjekk på Cessna 172
  • Utsjekk på fly med Constant Speed propell

Hvis man ikke har utsjekk på fly med  Constant Speed propell, kan avtale om utsjekk gjøres med en instruktør i klubben. Les videre


TEKNISK INFO 02/2015

TEMA: GUST LOCKS/STIKKE LÅS

Det er ved flere anledninger oppdaget at fly som er parkert ute ikke er fortøyd på forsvarlig måte, noe som kan forårsake at skader kan oppstå på grunn av vær og vind.

Dårlig sikring

Dårlig sikring kan koste dyrt!

Les videre