Sola Flyklubb


ULÅST GANGDØR / UNLOCKED DOOR

ULÅST GANGDØR INN TIL P13:

Airport Patrol oppdaget ved en rutineinspeksjon 15.12.2015 at  døra inn til Apron 13 IKKE VAR LÅST!

Vennligst sjekk at døra er låst etter deg ved inn/utpassering!

—-

UNLOCKED DOOR INTO P13:

Airport Patrol discovered during a routine inspection 15.12.2015 that the door on Apron 13 WERE NOT LOCKED!

Please check that the door is locked after you have passed through!

Jarle Aase
Leder Airport patrol/Driftssentral
Stavanger lufthavn,Sola


TEKNISK INFO 03/2015

TEMA: LN-AEG

Forskjeller i forhold til andre C-172 vi opererer.

LN-AEG er ankommet Sola fra Rakkestad.  Flyet vil ikke bli benyttet i skolevirksomhet men vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer som vil på turer.  De krav som stilles for å kunne booke dette flyet er følgende:

  • Medlem i Sola Flyklubb
  • Utsjekk på Cessna 172
  • Utsjekk på fly med Constant Speed propell

Hvis man ikke har utsjekk på fly med  Constant Speed propell, kan avtale om utsjekk gjøres med en instruktør i klubben. Les videre