Sola Flyklubb


Klubbhuset er flytta

Kl 12.45 idag kunne mobilkranane slakka av og kopla frå løftestroppene. Etter ein løfteoperasjon på 1 time og 45 min stod klubbhuset trygt plassert på sin nye plass.
DSC01723.jpg

Klubbhuset rett etter «takeoff».

Klubbhuset er uten skade av noko slag etter flyttinga. Fantastisk dyktig utført av Norodd og folka hans frå Klepp Spesialtransport og Kristoffer og hans folk frå Østhus Bygg. Det var ein litt spennade opplevelse for oss som var med frå klubben, Leif, Daniel, George og underteikna.

Les videre


Flytting av klubbhuset

Då er alt klart for flyttingen av klubbhuset. DSC_0240
Klepp Spesialtransport har idag gjort sine forberedelsar slik at løftet kan tas fysstkommande mandag. Som vanleg var dugnadsgjengen trufast på plass og gjorde det som var nødvendig for at Klepp Spesialtransport kunne gjera det dei skulle gjera.
Frå mandagsmorgon vil klubbhuset vera ute av drift. Men dersom alt går etter planen skulle vi vera klar til å ta det i bruk att ein gong på onsdag. Merk også at fuelanlegget vil vera nede ei tid på mandag. Vi håper at dette ikkje skaper for store problemer for brukerane av klubbhuset. Skulle det vera noko, ta kontakt med Arild på tlf 93488918.
Dugnadsgjengen


Til info! Se brev fra Avinor nedenfor

Fremdrift obligatorisk ICAO reiseplan, Stavanger Lufthavn
Vi vil takke alle aktører for innkomne høringssvar.

Behandlingen av denne saken har av interne årsaker dratt ut i tid, og det vil ikke være mulig å nå måldato 1.mars som tidligere forespeilet.

Vi ønsker ikke å innføre store endringer midt i «VFR-sesongen», slik at ny måldato vil være 1.september 2016, dersom det besluttes innført.

Med vennlig hilsen
AVINOR AS og AVINOR FLYSIKRING AS
Ole-Morten Varhaug


Til info! Årskort på Lista (ENLI)

Årskort for landing på ENLI er nå på plass for SFK fly for 2016 sesongen.
Med årskort så behøver vi ikke PPR; Men husk å «transmitte blind» da det ofte er micro eller fjernstyrt i lufta.
Disse har lytteplikt på 126,45 (Lista traffic) og vil ta hensyn når du kommer inn for landing.


Husk å sjekke at gangport til airside går i lås! / Always remember to check that the gate to airside is locked!

(English below)

Vi har fått følgende beskjed fra airport patrol:

Airport Patrol oppdaget ved en rutineinspeksjon at  gang port nr. 5 på Apron 13 ikke var forskriftsmessig i lås. Vennligst informer i flyklubben at alle må påse at porten er i låst stilling etter inn/utpassering.

—-

Airport Patrol discovered during a routine inspection that gate no. 5 on Apron 13 were not properly locked. Please inform the flying club that everyone must ensure that the gate is locked after in / out passage.

Jarle Aase
Leder Airport patrol/Driftssentral
Stavanger lufthavn,Sola


Hangar i sikte

Sist laurdag fullførte dugnadsgjengen fysste del av prosjekt hangarbygging.
DSC_0211Det er nå klart for flytting av klubbhus. Vi begynte i midten av januar etter at tela i bakken hadde stoppa oss ei stund. Me starta med å mura opp fundamenter for ny plassering av klubbhus.I tillegg til fundamentering for klubbhus er ringmuren for ein del av hangaren støypt.

Les videre


LN-FTD: INNKJØRING AV NY MOTOR

LN-FTD har fått ny motor og den skal kjøres inn. De første 50 flytimene skal benyttes til innkjøring. Det skal utføres olje og oljefilterbytte etter 25 flytimer.

Følgende prosedyre skal følges for innkjøring av motoren:

Kun innkjøringsolje skal benyttes. Oljen vil oppbevares i flyets bagasjerom og er merket med INNKJØRING. Ingen annen olje er tillatt brukt i innkjøringsperioden.

Innkjøringsolje FTD

 OPERATIVE BEGRENSNINGER:

  1. Motor skal opereres på 75%.
  2. Max. planlagt flyhøyde, 5000 fot.
  3. Taxing og kjøring på bakken skal begrenses til et minimum.
  4. I innkjøringsperioden skal flyet kun brukes til lengre turer (NAV turer etc).
  5. Touch and Go, Airwork (steilinger, nødøvelser osv.) og S.A.R oppdrag er ikke tillatt i innkjøringsperioden.
  6. Påfylt olje skal føres i egen tabell som ligger i reisedagboken.

GENERELL INFORMASJON:

I innkjøringsperioden vil motroren normalt bruke mer olje enn vanlig dette vil stabilisere seg etter hvert.

Denne prosedyren for innkjøring SKAL følges for å unngå skader på den nye motoren og for å sikre lang levetid

Kopi av denne prosedyren legges i flyets reisedagbok.

Per Ingar Mortensen, Teknisk leder SFK

 


Bruk av småfly fra Sola i forskning

NB! Presentasjonen flyttes til HRS og begynner 19:15

I forbindelse med forskningsprosjekter i England har småfly fra Sola blitt brukt til å samle inn data. 
635911388614621568
Rein Inge Hoff vil fortelle om disse prosjektene og vise film og bilder. 
Flyene ble bla. brukt til å visualisere luftstrøm over vinger og haleflater ved stall og spinn. 
Det ble filmet fra cockpit i flyene, men også fra helikopter som fløy i formasjon. 
Flytyper som ble brukt var Slingsby Firefly, Saab Safir, Vans RV-8 og Piper PA-28. 
Presentasjon i SFK sine lokaler tirsdag 5 april kl 1900.