Sola Flyklubb


Ferdigstillelse av Glashjørna

Tida går og det er snart et halvt år sidan hangaren litt etter litt blei tatt i bruk. Vi hadde for 3 – 4 veker sidan føling av dei fysste hausstormane for året. Og det var “deiligt” å høyra på været og sleppa å tenka på at flya stod å dansa i vinden på P 13. Vi må endå ein gong senda ein stor takk til dykk som ville dette prosjektet og som gjennom dugnad, stor eller liten, sette viljen ut i praktisk handling.glasshj.jpg
Nå er det slik at ved å bygga hangar fekk vi noko “på kjøpet”, nemleg eit rom i det nordvestra hjørna som vi har kalla for Glashjørna. Dette rommet skal vi nå gjer ferdig slik at vi kan leiga det ut. Leigetakar er allerede i boks. Nå håpar underteikna at vi igjen kan samlast til dugnadsinnsats for klubben vår. Planen er å starta opp i løpet av veke 44, i begynnelsen av november. Under bygginga av hangaren var det fleire som ikkje fekk delta som nå får sjansen med arbeidet på Glashjørna.
Eg trur vi gjer det slik at dersom du har mulighet å bidra, så sender du meg ein mail om ka tid det vil passa for deg. Så skal eg gjer mitt beste og organisera dugnaden slik at vi får god utnyttelse av innsatsen dykkar.
Mailadressa mi er fortsatt aflesj (krøll) online.no og tlf 93488918
Mvh Arild


Innføring av ‘demarcated areas’ DA

Informasjonsskriv fra Avinor:

Som de fleste sikkert vet er det EU-komisjonen som regulerer security installasjoner, systmer og prosesser i Europa – dette gjelder også Norsk luftfart. For en liten stund siden kom det en oppdatering som vi nå har satt i drift.

da-marking

EU-regelverket (som vanligvis blir overført i Norsk regelverk med det samme) har endret litt på kravene til bruk av flyside, og i denne sammenhengen ble det innført et noe tydeligere skille mellom kommersiell flytrafikk, annen type flytrafikk (bla helikoptertrafikk, småfly og ambulansefly) og alt annet som skjer på lufthavnen.

Vi er pålagt å innføre en ny områdedefinisjon: I tillegg til CSRA (for kommersielle passasjerfly), SRA (for kommersielle frakt- og postfly) og flyside (så langt alt utenfor CSRA og SRA) finnes det nå et nytt område: DA = Demarcated Areas (‘avgrensede områder’) som er forbeholdt annen type flytrafikk som f eks helikoptre, småfly/flyklubber og ambulansefly. Denne typen trafikk ble fram til i dag håndtert på flyside. I følge regelverket må dette nå foregå på DA-områder.

Les videre


Ikke ta med deg fuelkortet.

airbp

Gjør det til en vane å legge på plass fuelkortet med en gang du har brukt det, kanskje allerede før du starter selve fyllingen. Det blir så ugreit for neste pilot å fylle drivstoff når kortet ligger i lommen din og du har reist hjem.