Sola Flyklubb


Sola Flystasjon Flyklubb inviterer til akroteori

Vi invitesffk2012_sprtsmn_kwnrer akrointeresserte flygere til akroteori på Sola i mars 2017. Selv om du ikke planlegger å fly akroprogrammet med det første vil dette kurset gi deg faglig påfyll som kan øke bevistheten om hva som skjer  når flyet nærmer seg utkanten av performance envelope, enten det er ved høy eller lav hastighet, og lære deg hva slags korrektive handlinger du utfører i en gitt situasjon.

Se nærmere her: Teorikurs i akroflyging 11-12 mars 2017