Sola Flyklubb

Suspendering av ID-kort

Følgende informasjon er mottatt fra Avinor.

Suspendering av ID-kort
avinor_idkort
Lokale kort:
Hvis et ID-kort ikke blir benyttet i løpet av en periode på 150 dager vil kortet blir satt i suspendert-modus i adgangskontrollsystemet, og den ansatte vil ikke kunne benytte kortet sitt.
Denne regelen gjelder nå for alle Avinor sine lufthavner.
For å gjenåpne et kort som har blitt suspendert må kortbestilleren til vedkommende bekrefte i en e-post til kortkoordinator at den ansatte fortsatt har et tjenstlig behov for tilgang.


Multisite- og Crewkort:
Hvis man har et multisite- eller crewkort har det ikke har noe å si hvilken lufthavn ID-kortet blir brukt på, det vil ikke bli sperret så lenge det brukes innenfor 150 dager.
Dersom ID-kortet ikke blir brukt på 150 dager, vil det bli sperret på alle lufthavner kortholder har tilgang til.

Ved spørsmål ta kontakt med ID-kontoret, Oslo Lufthavn:
Telefon: 648 12 025
Mail: idkontor@avinor.no
Med vennlig hilsen
AVINOR

Klubbmedlemmer som opplever problemer med porten til P-13 til tross for at
ID-kortet ikke er utløpt, kan kontakte meg som er kortbestiller/kortansvarlig i Sola Flyklubb.

Mvh
Eirik Walle

Det er stengt for kommentarer.