Sola Flyklubb

IRS-Integrert Rapporteringssystem

Vi minner om at Sola Flyklubb har aktivert det integrerte hendelses-rapporteringssystemet i MyWebLog. Dette er et system som gjør det enkelt å rapportere hendelser i Sola Flyklubb.

Hendelsene kan være fly-relaterte, men de må ikke være det. Hendelsene kan omhandle alle aspekter angående vår klubb.

Grunnen til at vi ønsker å få inn rapporter er at vi ønsker å bli bedre!

Les mer om dette…

Det er stengt for kommentarer.