Sola Flyklubb


Tail Strike LN-FTD

FTD har hatt en tail strike nylig og deler er brukket av fra halen. Det er meget viktig at vi får nøstet opp i hvor dette har skjedd slik at vi kan varlse vedkommende lufthavn om mulig FOD på rullebanen.

Enhver tilbakemelding om hendelsen mottas med takk.

Se inforskriv fra teknisk her.