Sola Flyklubb


INFO FRA TEKNISK : LN-MTX

15w50Da ble det utført 50 timers inspeksjon av LN-MTX i dag 18-09-2017. Dette innebærer overgang til annen oljetype og at restriksjonene på flyet hva angår «touch and go» osv. er opphevet fra dags dato. Flyet kan nå benyttes til vanlig skolebruk.
Den oljen som fra nå av skal fylles på LN-MTX sin motor er den samme som benyttes på LN-FTD / LN-DAG, nemlig denne:

På LN-MTX olje påfyllingslokk står det 7 quarts (max) i motsetning til vår andre maskiner hvor det står 8 quarts.
Dette til info.


SFK Flyskolen, Åpen Dag 2017

Søndag 3. september ble SFK Flyskolen sitt årlige arrangement ”Åpen Dag” gjennomført. Etter et par år med synkende oppslutning omkring arrangementet var det en glede å se en enorm oppsving i interessen for Åpen Dag. Totalt var det anslagsvis 50-60 gjester i klubbhytta denne dagen.

mtx_gull

I enden av regnbuen finnes det ….

Det er i og for seg ikke et veldig høyt antall, men i år var faktisk 32 som møtte opp for å få seg en flytur og samtlige av disse har besluttet å ta PPL/A; Dog ikke alle har valgt å melde seg på 2017-18 kullet, men kommer tilbake til 2018-19.

Les videre