Sola Flyklubb

INFO FRA TEKNISK : LN-MTX

15w50Da ble det utført 50 timers inspeksjon av LN-MTX i dag 18-09-2017. Dette innebærer overgang til annen oljetype og at restriksjonene på flyet hva angår «touch and go» osv. er opphevet fra dags dato. Flyet kan nå benyttes til vanlig skolebruk.
Den oljen som fra nå av skal fylles på LN-MTX sin motor er den samme som benyttes på LN-FTD / LN-DAG, nemlig denne:

På LN-MTX olje påfyllingslokk står det 7 quarts (max) i motsetning til vår andre maskiner hvor det står 8 quarts.
Dette til info.

Det er stengt for kommentarer.