Sola Flyklubb


FLYGING PREIKESTOL OMRÅDET / OVER FOLKEANSAMLINGER I FRILUFT

Sola flyklubb vil minne om minste avstander/høyder over folkeansamlinger i friluft ref. SERA.

Sola flyklubb har fått tilbakemelding fra egne medlemmer og turister som har vært på Preikestolen at det er observert småfly nært Prekestol platået.
Preikestolen kan de fleste dager ansees ett sted der det er en folkeansamling (i det profesjonelle dronemiljøet er ansamling med mer 100 mennesker ansett som folkeansamling, ref. info gitt fra Luftfartstilsynet).

Regelverket SERA. 5005 f) så skal VFR flyging ikke foretas i en høyde under 300 meter/1000 fot over det høyeste hinderet innenfor en radius på 600 meter fra luftfartøyet.

For Preikestolplatået som ligger 604 meter over havet, så vil det si min. 904 meter/ 2965 fot over havnivå, hvis en er nærmere enn 600 meter – se kartutsnitt under.

preikestolen_600m

Sirkelen viser en radie på 600m fra platået.

Det er også andre områder der det kan ansees som folkeansamling i friluft f.eks. Kjerag og Dalsnuten.
Dalsnuten kan imidlertid komme inn under «nødvendig for start eller landing, eller med mindre det er gitt av vedkommende myndighet», men Sola Flyklubb anbefaler at fartøysjef holder så god avstand som mulig.

Sola Flyklubb har også fått meldinger om utstrakt bruk av droner i disse områdene, noe som utgjør en stor risiko for oss ved eventuell kollisjon mellom fly og drone.
Les videre


Part-SERA og Part-NCO

bslf_grafikk

Nedenfor følger to linker til hjemmesider tilhørende Luftfartstilsynet som sammenfatter det norske og europeiske regelverket for Part-SERA og Part-NCO. Disse sidene er faktisk ganske oversiktlige og gjør det nye europeiske regelverket godt tilgjengelig. Under Part-SERA har man flettet inn de norske avvikene fra regelverket.

http://public.caa.no/Veiviser_Part_NCO/
 http://public.caa.no/Part_SERA/

Part-SERA har nå også kommet som en offisiell oversettelse gjennom EFTA.
http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32012R0923.pdf

Disse linkene finnes også under dokumentsamling.