Sola Flyklubb

FLYGING PREIKESTOL OMRÅDET / OVER FOLKEANSAMLINGER I FRILUFT

Sola flyklubb vil minne om minste avstander/høyder over folkeansamlinger i friluft ref. SERA.

Sola flyklubb har fått tilbakemelding fra egne medlemmer og turister som har vært på Preikestolen at det er observert småfly nært Prekestol platået.
Preikestolen kan de fleste dager ansees ett sted der det er en folkeansamling (i det profesjonelle dronemiljøet er ansamling med mer 100 mennesker ansett som folkeansamling, ref. info gitt fra Luftfartstilsynet).

Regelverket SERA. 5005 f) så skal VFR flyging ikke foretas i en høyde under 300 meter/1000 fot over det høyeste hinderet innenfor en radius på 600 meter fra luftfartøyet.

For Preikestolplatået som ligger 604 meter over havet, så vil det si min. 904 meter/ 2965 fot over havnivå, hvis en er nærmere enn 600 meter – se kartutsnitt under.

preikestolen_600m

Sirkelen viser en radie på 600m fra platået.

Det er også andre områder der det kan ansees som folkeansamling i friluft f.eks. Kjerag og Dalsnuten.
Dalsnuten kan imidlertid komme inn under «nødvendig for start eller landing, eller med mindre det er gitt av vedkommende myndighet», men Sola Flyklubb anbefaler at fartøysjef holder så god avstand som mulig.

Sola Flyklubb har også fått meldinger om utstrakt bruk av droner i disse områdene, noe som utgjør en stor risiko for oss ved eventuell kollisjon mellom fly og drone.
Det har vært flere innlegg i Stavanger Aftenblad om uvettig droneflyging, spesielt rundt Preikestolen, f.eks. denne.
sa_art_drone
Kilde: Stavanger Aftenblad/Jon Ingemundsen

GA miljøet trenger ikke at det klages på flyging for nær folkeansamlinger – det kan føre til at vi pålegges restriksjoner, samt får negativ omtale i det offentlige rom.

Referanser:

SERA.3105 Laveste tillatte flyge-høyde:

Med mindre det er nødvendig for start eller landing, eller etter tillatelse fra vedkommende myndighet, skal luftfartøyer ikke flys over tettbebyggelse eller over folkeansamlinger i friluft, unntatt i en høyde som ved en eventuell nødssituasjon vil tillate at landing kan skje uten unødig fare for personer eller eiendom på bakken. Laveste tillatte høyde for VFR-flyginger skal være som angitt i SERA.5005 f).

SERA.5005 Visuelle flygeregler:

  1. f) Med mindre det er nødvendig for start eller landing, eller med mindre det er gitt av vedkommende myndighet, skal en VFR-flyging ikke foretas

1)          over tettbebyggelse eller over folkeansamlinger i friluft i en høyde under 300 m (1 000 fot) over det høyeste hinderet innenfor en radius på 600 m fra luftfartøyet,

2)          over andre områder enn de som er angitt i nr. 1, i en høyde som er lavere enn 150 m (500 fot) over bakken eller vannet, eller 150 m (500 fot) over det høyeste hinderet innenfor en radius på 150 m (500 fot) fra luftfartøyet.

18-februar-2018

Tormod Olsen
Flytryggingsleder
Sola Flyklubb

Reklamer

Kommentarer er stengt.