Sola Flyklubb


Finn 3 feil

nogo_apron

Riktig!

 1. Hangardørene skal lukkes etter at du har tatt ut flyet.
 2. Dra flyet vekk fra dørområde og snu halen vekk fra hangardørene før du starter. Du ser ikke om nestemann åpner dørene for å ta ut fly mens du starter opp. Og det samme gjelder når en kommer tilbake etter en flytur. Ikke la halen peke mot hangardørene før motoren er stoppet.
 3. Selv om du har tanket fulle tanker orker du å dra/snu flyet lenger vekk fra fuelpumpene slik at neste mann ikke må stå i propellstrømmen din når vedkommende tanker.

Utøver man disse enkle punktene på Apron, følger man ikke bare klubbens retningslinjer, men man utviser også et snev av sosial intelligens. Les videre


Innkalling til Årsmøte

Dato: Tirsdag 20. mars 2018 Kl: 18:00 Sted: KlubbhusetDato: Tirsdag 20. mars 2018 Kl: 18:00 Sted: Klubbhuset. Link til hele innkallingen her.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle klubbens årsmeldinger
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2019
 8. Vedta klubbens budsjett
 9. Foreta valg

Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men det ønskes at man i størst mulig grad gir innspill via valgkomiteen ved leder Leif Veka leif.veka@lyse.net

Saker til årsmøtet sendes til styret innen årsmøtet.
Årsrapporterblir gjort tilgjengelig på klubbens websider. Komplett revidert regnskap en enda ikke klart, men vil legges frem så snart som mulig.

Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget.

Vel møtt
For styret
Stein Olaussen Leder