Sola Flyklubb

Innkalling til Årsmøte

Dato: Tirsdag 20. mars 2018 Kl: 18:00 Sted: KlubbhusetDato: Tirsdag 20. mars 2018 Kl: 18:00 Sted: Klubbhuset. Link til hele innkallingen her.

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle klubbens årsmeldinger
  5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent for 2019
  8. Vedta klubbens budsjett
  9. Foreta valg

Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men det ønskes at man i størst mulig grad gir innspill via valgkomiteen ved leder Leif Veka leif.veka@lyse.net

Saker til årsmøtet sendes til styret innen årsmøtet.
Årsrapporterblir gjort tilgjengelig på klubbens websider. Komplett revidert regnskap en enda ikke klart, men vil legges frem så snart som mulig.

Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget.

Vel møtt
For styret
Stein Olaussen Leder

Det er stengt for kommentarer.