Sola Flyklubb


MANØVRERING/PARKERING APRON 13

 Det er gjort observasjoner av ikke ønsket manøvrering på Apron 13 (P13), og vil med dette oppfordre klubbens medlemmer og andre brukere av A13 til å manøvrere og parkere hensynsfullt med tanke på å hindre uhell/ulykker, samt for smidig trafikk avvikling. Se:MANØVRERING/PARKERING A13. Denne ligger også under dokumentsamling.