Sola Flyklubb


TEKNISK INFO 02/2018

TEMA: LN-DAG: INNKJØRING AV MOTOR

LN-DAG er tilbake i vår klubb etter at flyet har blitt vedlikeholdt med henblikk på fortsatt drift. Flyets motor har vært gjenstand for «shock loading» inspeksjon etter bakkeuhellet flyet var utsatt for.

Kun innkjøringsolje (80 olje) skal benyttes de første 50 flytimene.  Olje vil oppbevares i en egen eske på «Norrønaflykontoret» og merket med LN-DAG ONLYIngen annen olje er tillatt brukt i innkjøringsperioden.

OPERATIVE BEGRENSNINGER:

  1. Motor skal opereres på 75% -80%
  2. planlagt flyhøyde, 5000 fot.lndag
  3. Taxing og kjøring på bakken skal begrenses til et minimum.
  4. I innkjøringsperioden skal flyet brukes til lengre turer.(NAV turer etc).
  5. Touch and Go, Airwork (steilinger, nødøvelser , simulerte nødlandinger osv.) og S.A.R oppdrag, er ikke tillatt i innkjøringsperioden.
  6. Påfylt olje skal føres i egen tabell som ligger i reisedagboken.

 

Ved spørsmål, kontakt Rune på tlf: 992 94 370

PIM/SFK

NB! Det blir ikke kjøpt årskort for 2018, så bruk av LN-DAG før 1.1.19 medfører at pilot belastes for startavgift.


FLYTRYGGINGSKVELD TIRSDAG 20 NOV – VINTEROPERASJONER

vinteroperasjonerKlubbens medlemmer ønskes velkommen til Flytryggingskveld tirsdag 20 november kl.19:00 i undervisningsrommet. Hovedtema vil være vinteroperasjoner, men vil også ta opp diverse andre flytryggingstema.

Minner om at delagelse på flytryggingskveld er godkjent som teori til klubb PFT.

Tormod


Fuel prosedyre på FTD

cessna_fuelstick

Fuelmåler venstre fueltank LN FTD virker ikke. Nye deler er bestilt, men det er lang leveringstid for disse delene. I påvente av at venstre fueltankmåler er bragt i orden skal følgende kompenserende prosedyre følges:
Før alle flyginger skal begge fueltanker peiles med en egen fuelpeilepinne merket LN FTD, denne peilepinnen er lagt ut i flyet. NB ! Peilepinnen skal ikke fjernes fra flyet.

Før alle flyginger skal alltid begge fueltanker nå fylles helt opp.

Teknisk leder                                            Flytryggingsleder                        Skolesjef