Sola Flyklubb


Innkalling til årsmøte i Sola Flyklubb

Dato: Tirsdag 05. mars 2019 Kl: 18:00 Sted: Klubbhuset – klasserommet

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent for 2020
8. Vedta klubbens budsjett
9. Foreta valg

judges-gavel

Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men det ønskes at man i størst mulig grad gir innspill via valgkomiteen ved leder Leif Veka
leif.veka (krøll) lyse.net

Saker til årsmøtet sendes til styret innen årsmøtet.
Her er årsrapport: Samlet Årsrapport sola flyklubb 2018

Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget.

Vel møtt
For styret
Stein Olaussen Leder