Sola Flyklubb

Innkalling til årsmøte i Sola Flyklubb

Dato: Tirsdag 05. mars 2019 Kl: 18:00 Sted: Klubbhuset – klasserommet

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent for 2020
8. Vedta klubbens budsjett
9. Foreta valg

judges-gavel

Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men det ønskes at man i størst mulig grad gir innspill via valgkomiteen ved leder Leif Veka
leif.veka (krøll) lyse.net

Saker til årsmøtet sendes til styret innen årsmøtet.
Årsrapporter blir gjort tilgjengelig på klubbens websider.

Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget.

Vel møtt
For styret
Stein Olaussen Leder

Reklamer

Kommentarer er stengt.