Sola Flyklubb

Restriksjonsområde Finnestad

finnestadRestriksjonsområde over Stavanger fengsel Finnestad

Horisontal utstrekning for restriksjonsområdene er begrenset av sirkler, definert med et senterpunkt angitt med koordinater oppgitt i grader, minutter og sekunder i WGS84, med en radius på 0,5 nautiske mil rundt:

EN R206 Stavanger fengsel (585937.3092N-0053924.8328E)
Vertikal utstrekning fra bakken/vannet og opp til 1000 fot AMSL.

Ref: AIC-N 24/18 07 DES

5. desember 2018 vedtok Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av
permanente restriksjonsområder over åtte fengsler.
Forskriften finner du her på Lovdata.

Bakgrunnen for forskriften er knyttet til hendelser med helikopter som har
fløyet / flyr inn over muren på fengsler og bruk av ubemannede luftfartøy
(RPAS/droner) over og i norske fengsler. Formålet med å opprette permanente
restriksjonsområder er å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser og
å bedre oversikten i det umiddelbare luftrommet over de aktuelle fengslene.

All flyging i restriksjonsområdene er forbudt. Restriksjonene gjelder all luftfart,
herunder modellfly og ubemannede luftfartøy. Fengselsledelsen eller
Luftfartstilsynet kan gi særskilt tillatelse til flyging.

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-,
søke- og redningsoppdrag eller øvelser på slike oppdrag. I slike tilfeller skal
Kriminalomsorgsdirektoratet eller fengselsledelsen være orientert på forhånd,
eller så snart som mulig etter at oppdraget er påbegynt. Forbudet gjelder heller ikke flyginger etter Avtalen om det åpne luftrom (Open Skies traktaten).

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.

 

Det er stengt for kommentarer.