Sola Flyklubb

Tiltak fra Norges Idrettsforbund og Norges Luftsportforbund for å hindre smitte av koronavirus og minimere belastning på helsevesenet

Sakset fra NLFs nettsider.

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

For klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund og dets medlemmer innebærer det at all  luftsportsaktivitet, inkludert individuell aktivitet, avlyses.

Luftsportsforbundet henstiller til alle våre medlemmer å følge lojalt de pålegg som kommer fra myndighetene, og som NIF formidler.

Hver enkelt av oss må gjøre det vi kan for å unngå smitteoverføring i det som er en svært vanskelig situasjon for oss alle. Det handler også om å bidra til å minimere totalbelastningen på norsk helsevesen.

For Norges Luftsportforbund

President Asle Sudbø og generalsekretær John Eirik Laupsa

SFK henviser også til følgende lenke hos NLF.

Ytterligere informasjon vedrørende stans av luftsportsaktivitet

 

 

Det er stengt for kommentarer.