Sola Flyklubb

Krav til PPR oppheves for enkelte områder

Merk: Sola har innført egen PPR for kontrollsonen og TMA. Også krav om flightplan. Info om dette på NOTAM.
PPR søkes på: enzv.skedda.com/

Luftfartstilsynet har i dag 15. april 2020 mottatt brev fra Avinor AS om at Avinor Flysikring AS vurderer situasjonen slik at det på nåværende tidspunkt ikke lengre er behov for restriksjoner på VFR- og skoleflyging, spesielt i ikke-kontrollert luftrom. Lufttrafikktjenesten har på nåværende tidspunkt tilstrekkelig personell tilgjengelig og nye vaktrutiner er godt etablert.

Se mer info på lenke under.


Sikkerhetsinformasjon til privatflygere.

NB! Husk å sjekke NOTAM før flyving. Info om dette finnes på FIR: ENOR

Det er stengt for kommentarer.