Sola Flyklubb


Flyaktiviteter med klubbens fly

  • Klubbens medlemmer kan bruke klubbens fly til felles trening/turer som før. Må da benytte de samme regler som for skoling: se Smittevernveileder SFK Skole
  • Videre er det viktig at navn på passasjerer noteres på skjema i briefingrommet slik at vi har kontroll på hvem som har vært i flyene.

 

Lokaler/hangar

  • Teoriundervisning/styremøter tillatt såfremt en overholder avstand regelen (1 m) og holder rede på hvem som er til stede.

 

Generelt

  • Smittevern utføres i henhold til retningslinjer fra NLF/NIF samt gjeldende retningslinjer/lovverk fra myndigheter
  • Personer som har symptomer på eller føler seg syke eller er i karantene skal ikke oppholde seg i klubbens lokaler eller fly.
  • Husk god håndhygiene


Smittevernveileder SFK DTO

covid_emojiiBygger på NLFs «Utdrag fra smittevernveileder for luftsporten under covid-19-utbruddet 2020».
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
Følgende veileder gjelder for bruk av klubbens fly i forbindelse med SKOLING.
Smittevernveileder SFK DTO

For annen flyging gjelder dessverre enda min. 1 meter avstand slik at vi ikke kan ta med andre enn de en bor med.