Sola Flyklubb

Flyaktiviteter med klubbens fly

  • Klubbens medlemmer kan bruke klubbens fly til felles trening/turer som før. Må da benytte de samme regler som for skoling: se Smittevernveileder SFK Skole
  • Videre er det viktig at navn på passasjerer noteres på skjema i briefingrommet slik at vi har kontroll på hvem som har vært i flyene.

 

Lokaler/hangar

  • Teoriundervisning/styremøter tillatt såfremt en overholder avstand regelen (1 m) og holder rede på hvem som er til stede.

 

Generelt

  • Smittevern utføres i henhold til retningslinjer fra NLF/NIF samt gjeldende retningslinjer/lovverk fra myndigheter
  • Personer som har symptomer på eller føler seg syke eller er i karantene skal ikke oppholde seg i klubbens lokaler eller fly.
  • Husk god håndhygiene

Det er stengt for kommentarer.