Sola Flyklubb

Grensepassering-Toll

Tollregler for innreise til Norge med småfly (under 5700 kg og maksimum 10 seteplasser).

Oppdatert: 29.mars 2014

Innholdet på denne siden er kun til generell informasjon. Du må selv innhente informasjon om din spesifikke flygning.

Dersom du kommer til Norge fra utlandet med småfly er det tre forskjellige framgangsmåter du kan planlegge.

  1.      Det enkleste er å lande på en av våre internasjonale flyplasser, Sola, Bergen eller Gardermoen.
  2.      Dernest kommer våre større flyplasser med utenlandstrafikk, der du kan lande ved å gi fohåndsmelding via ATC flightplan, eller direkte beskjed til flyplassen. Informasjon om dette finner du i AIP tekstsidene for den enkelte flyplass under pkt 2.3. Her er to eksempler:

Alta:  AVBL O/R MON-FRI 0700 -1430 PN 4 HR (Available On Request MON-FRI 0700 -1430 Prior Notice 4 Hours)
Haugesund:  O/R PN 1 HR TWR ENHD (On Request Prior Notice 1 Hour Tower ENHD)

  1.      Den tredje muligheten er å lande på en liten flyplass, og sende ATC Flightplan til Toll- og avgiftsdirektoratet (mail eller fax). Videre nedeover kan du lese om denne siste varianten.

NB! Vær oppmerksom på at dersom tollerne bestemmer seg for å dukke opp vil du få regning for kostnadene med dette.

Fra Tollforskriften:

§ 3-2-2.Bestemmelsessted ved ankomst med luftfartøy

(1) Fører av luftfartøy skal sørge for at luftfartøyet går direkte til lufthavn med internasjonal status.

(2) Luftfartøy med høyeste tillatte startvekt til og med 5700 kg og som er godkjent for maksimalt ti passasjerer, kan bruke de landingsplassene for småfly som nevnt i vedlegg 3. Disse landingsplassene kan bare brukes ved private flyginger og taxiflyginger i trafikk mellom Norge og øvrige Schengen-land. Reiseplan skal legges frem for Toll- og avgiftsdirektoratet senest fire timer før ankomst.

(3) I luftfartøy som skal bruke landingsplassene som nevnt i annet ledd, kan det bare medbringes vare som nevnt i tolloven § 3-1 annet ledd bokstav a. Personer som ankommer med luftfartøyet skal ikke forlate dette før ankomsttiden som er oppgitt til tollmyndighetene. Medbrakt vare skal heller ikke fjernes fra luftfartøyet før dette tidspunktet.

(4) Luftfartøyet skal ikke forlate landingsplassen tidligere enn det som er oppgitt i reiseplanen uten tollmyndighetenes tillatelse.

Fra vedlegg 3 til tollforskriften. Landingsplasser for luftfartøy.

Tollregion Nord-Norge:
Bardufoss, Berlevåg, Båtsfjord, Hammerfest, Hasvik, Honningsvåg, Mehamn, Sørkjosen, Vadsø og Vardø.

Tollregion Vest-Norge:
Bømoen (Voss), Florø, Førde, Gossen (Aukra), Kristiansund, Molde, Rosendal, Sandane, Sandviken (Bergen), Sogndal, Stord (Sørstokken), Ulven (Os), Vangsvatn (Voss), Vinnu (Sunndalsøra) og Ørsta/Volda.

Tollregion Midt-Norge:
Andøya, Brønnøysund, Frøya (Flatval), Grogn (Bjørgan), Hattfjelldal, Jonsvann, Losen (Kvål), Mo i Rana, Mosjøen, Namsos, Narvik, Oppdal (Fagerhaug), Rognan, Røros, Rørvik, Røst, Sandnessjøen, Snåsa (Grønøra), Stokmarknes, Øian (Meråker) og Ørland.

Tollregion Oslo og Akershus:
Kjeller, Lilløykilen sjøflyhavn, Oslo sjøflyplass Fornebu og Ski.

Tollregion Sør-Norge:
Bykle (Hovden i Setesdal), Eggemoen, Fyresdal, Geilo (Dagali), Gullknapp (Arendal), Hokksund, Jarlsberg, Klanten (Golsfjellet), Lista (Farsund), Longum Park (Arendal), Lunde, Nordsjø havn, Notodden, Skien (Geiteryggen) og Åraksøyene (Valle i Setesdal).

Tollregion Øst-Norge:
Dokka (Thomlevoll), Elverum (Starmoen), Frya, Hamar (Stafsberg), Haslemoen, Kongsvinger (Gjølstad), Maarud, Rakkestad, Reinsvoll, Rygge, Strandefjorden (Fagernes), Sølenstua, Trysil, Tynset og Østre Æra.

Copyright © by Sola Flyklubb All Right Reserved.

Sideansvarlig: