Sola Flyklubb


Exit Statoilkort – velkommen Sterlingcard!

Basic CMYK

Statoil Aviation ble oppkjøpt av Air BP tidligere i år.

Fra 1. oktober er de gamle Statoilkortene historie og nye Sterlingcard erstatter disse. Air BP sier at det muligens vil være noen driftsforstyrrelser på omleggingsdagen 1.10.2015, bruk derfor Shell-kortet denne dagen. Nye kort kommer på plass på fredag.

Kortene gjelder i Norge, Sverige, Finland og Danmark (inkl Færøyene og Grønland). God tur!


Pass på fuelkortene!

Det skal alltid være to fuelkort i flyene – Shell og Statoil. Hvis det mangler kort, ta kontakt med økonomiansvarlig eller noen i styret umiddelbart slik at vi får sporet det opp, evt. sperret kortet og bestilt nytt.
Denne gangen mangler det Statoilkort i LN-FTD. Nytt er bestilt og underveis.


Hangarprosjektet er vedtatt!

fasade

På det ekstraordinære årsmøtet i i Sola Flyklubb i dag ble det enstemmig vedtatt at klubben skal bygge ny hangar!

Kostnadsrammen for prosjektet er på 2.6 mill, hvorav nødvendig låneopptak er oppad begrenset til 1.6 mill. Prosjektet er videre finansiert ved hjelp av egenkapital, dugnadsinnsats samt gaver og støtte.

Styret vil jobbe aktivt for å søke ekstern (penge)støtte fra ulike hold. Det vil i løpet av kort tid bli sendt ut en orienterings-mail til alle medlemmer hvor det bl.a. tas opp dette med dugnad og annen type støtte.

Planen er å komme i gang med bygging allerede i august. Byggeperioden er anslått til omlag 3 måneder.


Hold orden i flyene!

pig

De aller fleste av oss er flinke til å rydde opp i flyet etter vi har vært i lufta, men det er dessverre noen få som ikke helt har skjønt viktigheten av å ta en ekstra titt rundt i flyet for å plukke med seg søppel. Spesielt når dere har hatt med passasjerer i baksetet så husk å sjekk at ikke de har etterlatt seg flasker, sjokoladepapir osv. Det er ikke så veldig kjekt når en tomflaske kommer trillende fram og legger seg ved pedalene. Husk også at setebeltene skal festes, spesielt på de eldre flyene uten rullebelter, ikke ligge og slenge.

Kommer du selv til et fly som ikke er ryddet opp i, ta gjerne kontakt med den som har hatt flyet før deg og gi beskjed (husk – det trenger ikke være foregående person som er synderen), eller varsle noen i styret så følger vi opp.


Diverse utstyr til salg!

Klubben har noe utstyr til salgs til sterkt reduserte priser:

Oppdatering 18.3.2015 – følgende utstyr er nå igjen:

9 stk AirClassics E6-B Flight Computer – kr 300:

e6b

7 stk AirClassics Rotating Plotter CP-R – kr 120:

plotter cr-r

1 stk Flyrapporthefte til PPL-A – kr 100:

flyrapphefte

Kontakt økonomiansvarlig for å bestille (regnskap@solaflyklubb.no). Utlevering i klubbhytten etter avtale.

Førstemann til mølla!