Sola Flyklubb


Godt nytt år alle sammen.

Nytt år og nye muligheter. Per i dag har ikke klubben årskort på annet en Avinor sine flyplasser. Det vil si hvis du velger å fly til annen flyplass må du selv ordne landingsavgift. Ellers blir denne belastet hver enkelt pilots myweblog konto. Det jobbes med løsninger for disse andre nærliggende landingsplasser. 

ENHD, ENSO, ENLI

Rune Hansen 


Flyaktiviteter med klubbens fly

  • Klubbens medlemmer kan bruke klubbens fly til felles trening/turer som før. Må da benytte de samme regler som for skoling: se Smittevernveileder SFK Skole
  • Videre er det viktig at navn på passasjerer noteres på skjema i briefingrommet slik at vi har kontroll på hvem som har vært i flyene.

 

Lokaler/hangar

  • Teoriundervisning/styremøter tillatt såfremt en overholder avstand regelen (1 m) og holder rede på hvem som er til stede.

 

Generelt

  • Smittevern utføres i henhold til retningslinjer fra NLF/NIF samt gjeldende retningslinjer/lovverk fra myndigheter
  • Personer som har symptomer på eller føler seg syke eller er i karantene skal ikke oppholde seg i klubbens lokaler eller fly.
  • Husk god håndhygiene


Smittevernveileder SFK DTO

covid_emojiiBygger på NLFs «Utdrag fra smittevernveileder for luftsporten under covid-19-utbruddet 2020».
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
Følgende veileder gjelder for bruk av klubbens fly i forbindelse med SKOLING.
Smittevernveileder SFK DTO

For annen flyging gjelder dessverre enda min. 1 meter avstand slik at vi ikke kan ta med andre enn de en bor med.


Krav til PPR oppheves for enkelte områder

Merk: Sola har innført egen PPR for kontrollsonen og TMA. Også krav om flightplan. Info om dette på NOTAM.
PPR søkes på: enzv.skedda.com/

Luftfartstilsynet har i dag 15. april 2020 mottatt brev fra Avinor AS om at Avinor Flysikring AS vurderer situasjonen slik at det på nåværende tidspunkt ikke lengre er behov for restriksjoner på VFR- og skoleflyging, spesielt i ikke-kontrollert luftrom. Lufttrafikktjenesten har på nåværende tidspunkt tilstrekkelig personell tilgjengelig og nye vaktrutiner er godt etablert.

Se mer info på lenke under.


Sikkerhetsinformasjon til privatflygere.

NB! Husk å sjekke NOTAM før flyving. Info om dette finnes på FIR: ENOR


Tiltak fra Norges Idrettsforbund og Norges Luftsportforbund for å hindre smitte av koronavirus og minimere belastning på helsevesenet

Sakset fra NLFs nettsider.

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

For klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund og dets medlemmer innebærer det at all  luftsportsaktivitet, inkludert individuell aktivitet, avlyses.

Luftsportsforbundet henstiller til alle våre medlemmer å følge lojalt de pålegg som kommer fra myndighetene, og som NIF formidler.

Hver enkelt av oss må gjøre det vi kan for å unngå smitteoverføring i det som er en svært vanskelig situasjon for oss alle. Det handler også om å bidra til å minimere totalbelastningen på norsk helsevesen.

For Norges Luftsportforbund

President Asle Sudbø og generalsekretær John Eirik Laupsa

SFK henviser også til følgende lenke hos NLF.

Ytterligere informasjon vedrørende stans av luftsportsaktivitet

 

 


Vasking av fly

LN-MTX og LN-FTD ble begge vasket i går, tirsdag 16 April. Selv om responsen for å «trå
til» ikke var enorm blandt klubbens medlemmer, var det noen som tok av sin fritid for å hjelpe til.LN-MTX vaskelaget i aksjon

Det var kjempegod innsats fra vaskelagene som blandt annet bestod av Nils Henrik Aarø Hals, Øystein Sandal, Flurin Koenz, Lars Vagle og Terje Kroglund.

Solveig Isaksen Hagen sørget for at “vaskegutta” fikk den kaffen de trengte for å gjennomføre jobben.

Takk til dere som stilte opp for klubben!

LN-FTD vaskelaget i aksjon2