Sola Flyklubb


Bruk av transponder på bakken på Sola

Stavanger Lufthavn Sola har nå installert såkalt MLAT-overvåkning på bakken i forbindelse med oppgradert bakkeradar for TWR/GND. I henhold til AIP Norge oppdatering 28.mai 2015 vil det føre til:

Alle luftfartøyer skal bruke transponder (settes i «ON«) når de beveger seg på manøvreringsområdet på flyplassen (dvs taksebaner/rullebaner) – det betyr at transponderen skal være på før du påbegynner taxi fra f.eks. Apron 13, og helt til du er tilbake igjen på Apron 13 etter landing.

Det gjelder også hvis du f.eks. skal takse fra Apron 5 til Apron 13 for refueling etc.

Du skal bruke den koden du har fått tildelt av LTT – hvis ikke skal du sette standard 7000 for VFR-flyging og 2000 for IFR-flyging.

AIP Norge – ENZV Text pages


Anmerkninger i reisedagboken

gap_go_or_no_goFra tid til annen dukker det opp spørsmål om hva som skal skrives i anmerkningene i reisedagboken og på myWebLog.

Alle anmerkninger til flyet SKAL føres i reisedagboken!

En nyttig lesing om hva som skal føres som anmerkning kan være folderen som ble utgitt av Luftfartstilsynet og GAP for noen år tilbake.

Er du i tvil, ring teknisk leder!

Du kan nå lese folderen her


Bruk av treningsområder TAU/ORRE

Mye av klubbens virksomhet foregår i Tau og Orre treningsområder. Vanligvis ønsker vi å operere opp til f.eks. 3000 ft. Grunnet den seneste omklassifiseringen av Westcoast TMA til klasse C (mot tidligere D) er det litt vanskeligere for lufttrafikktjenesten å alltid kunne etterkomme ønskene. For at vi som piloter/instruktører skal få mest mulig utbytte av treningen er det lurt å velge treningsområde etter hva som er RWY-IN-USE på Sola. På generelt grunnlag er ankommende fly lavere enn fly som er klatrende, og vår aktivitet vil derfor påvirkes av hvor de «laveste» flyene er.

Som en hovedregel:

Oppgitte høyder er max-høyder i ukontrollert luftrom.

Oppgitte høyder er max-høyder i ukontrollert luftrom.

 • RWY18-in-use — planlegg aktiviteten i Orre treningsområde
 • RWY36-in-use — planlegg aktiviteten i Tau treningsområde

Les videre


13.november – Store endringer i luftrommet

Torsdag 13.november skjer det store endringer i luftrommet fra Trøndelag, Møre og for Vestlandet – deriblant Sola.

Luftromsorganisering 13nov2014

Luftromsorganisering 13nov2014

Dette har forkortelsen SNAP – Southern Norway Airspace Project.

Dette innebærer for VFR-flygere:

 • endrede luftromsgrenser lateral (TMA og CTA)
 • endring av høyder for kontrollert luftrom
 • endret/ny sektorisering av APP og ACC
 • endring av luftromsklassifisering fra klasse D til C

For IFR-flygere:

 • Helt nye SID og STAR, basert på P-RNAV1
 • Sekvensering basert på PMS (Point merge)

Dette MÅ alle lese før man flyr etter 13.november.

Les videre


Endringer i driftforskrifter

Tirsdag 28.oktober 2014 ble en ny versjon av BSL D 3-1 «Forskrift for luftfartsoperasjoner» innført i Norge. Det er i hovedsak felleseuropeiske bestemmelser som overtar for nasjonale regler, og for allmennfly er det i hovedsak «Part-NCO» som er aktuell. For vår del gjelder det motorflymens veteran, hjemmebygde- og mikrofly (enn så lenge) skal forholde seg til den gamle (nasjonale) forskriften.

Noen av endringene:

 • Drivstoffreserver
  • Planlagt drivstoffreserve ved flyging VFR-Dag skal være på minst 30 minutter (mot 45 min etter gammel forskrift)
  • Planlagt drivstoffreserve ved VFR-Natt er (fremdeles) 45 minutter
  • Det er åpning for – under visse kriterier – å planlegge med bare 10 minutter drivstoffreserve, men forskriften beskriver også at man skal ta hensyn til forventede ATC-ruter, trafikkforsinkelser eller ethvert annet forhold som kan forsinke flyets landing. For alle praktiske formål vil man altså måtte planlegge på en høyere reserve en dette.
 • Krav om navigasjonslys kun ved flyging VFR-Natt (altså en liten utvidelse i perioden man ikke trenger lys fra «etter solnedgang» som tidligere)

Det anbefales naturligvis at alle leser den nye forskriften/forordningen som nå gjelder.

Les videre


Fareområde «Sokndal»

Visste du at det rett øst av Sokndal (som du finner mellom Hauge og Flekkefjord) – så ligger det et NOTAM-publisert fareområde? Det er ikke inntegnet på noen kart, men er like fullt et «aktivt fareområde», fra bakken og opp til 6000 ft AMSL.

Det «midlertidige» fareområdet har vært aktivt i flere år, og lengre skal det bli. NOTAMet er nylig oppdatert til å gjelde frem til mai 2015. Det er tilknyttet dagbruddet til Titania AS, som utvinner titanmalm. Her sprenges det, og stein/grus faller både opp og ned.

Midlertidig fareområde Sokndal

Midlertidig fareområde Sokndal

NOTAM:

(WN0377/14 NOTAMR WN0376/2014
Q) ENOR/QRDCA/IV/BO/W/000/060/5820N00626E002
A) ENOR
B) 1410262023  C) 1504302359EST
E) TEMPO DANGER AREA ACTIVATED AT ‘SOKNDAL’ PSN 581951N0062531E,
RADIUS 1.3 NM
F) GND
G) 6000FT AMSL)

Dagbruddet kan sees hos kart.finn.no – da slipper man å fly så nært 😉