Sola Flyklubb

Brannvakt

Brannvakt

Flytjenesten i Sola Flyklubb har ansvaret for flyging av brannvakt i Rogaland Fylke.

Beredskapsperioden starter vanligvis 15. april og varer til 15. september. Dette er den samme perioden hvor det er generelt forbud mot bruk av ild i skog og mark.

Tjenesten

Tjenesten som tilbys er todelt:

1. Forebyggende virksomhet i form av brannvaktpatruljer over avtalte områder i perioder med stor brannfare. Formålet med dette tiltaket er å redusere faren for uforsiktig og ulovlig bruk av ild. Det andre hovedformålet er å oppdage branner så tidlig som mulig samt å varsle disse til brannvesenet på en rask og nøyaktig måte. Flyet kan også drive forebyggende virksomhet ved å fly lavt der ild er i bruk (flyet er merket med ”BRANNVAKT” under høyre ving).

2. Stående beredskap som kan tilkalles ved behov. Dette kan for eksempel være hjelp til lokalisering av branner eller assistanse til brannmannskapene i forbindelse med slukking.

Beredskapen som tilbys består av et fly og et mannskap på minimum 2. Flyet som primært brukes er en høyvinget 4 seters Cessna 172 med 160 HK. Det kan også være aktuelt å bruke andre tilsvarende reservefly. Utstyret om bord består bl.a. av detaljerte kart, VHF-radio til direkte kommunikasjon med brannvesenet og GPS.

Besetningen består av en flyger og en observatør. I tillegg kan det også være med 1 eller 2 observatører, gjerne fra brannvesenet. Flygere og observatører utfører oppdragene på frivillig basis.

Brannvakttjenesten i Sola Flyklubb er organisert via NAKs (Norsk Aero Klubb) Flytjeneste som organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber i Norge.

Brannvakt vs annen klubbflyging

I den tiden som brannvaktflygingen foregår (innenfor berammet tidsrom på dager der brannindeksen er over kritisk grense) har brannvakt prioritet framfor annen flyging med klubbens fly. Klubbens medlemmer kan derfor dessverre oppleve at deres booking blir overtatt av brannvakten. Prioritert rekkefølge på flyene våre er FAW – AED -JAL (i henhold til instruks). Brannvaktmannskapene forsøker å være så skånsom med andre sin bookingtid som mulig.

**********************

Operasjonell informasjon for 2013/14 sesongen

TBN

Ansvarlig personell

Nils Henrik Aarø Hals, epost nilshenrik (krøll) outlook.com, tel: 95 22 10 87 er ansvarlig for organisasjon og scrambling.

Vakttelefon – Varsling fra Politi, Brannvesen og HRS skal rettes til mobil telefonnr. 95 22 10 87

**********************