Sola Flyklubb

Søk & Redning

SAR – Search And Rescue

Scrambling til mobiltelefon nummer: 95 22 10 87

Sola Flyklubb er medlem i NAKs Flytjeneste. Denne er administrert av NLF, som organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norsk Aero Klubb.

Typen tjenester innkluderer skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/skogeiere, assistanse ved slokking av skogbranner, flyging for redningstjenesten (søk) etter anmodning fra hovedredningssentralene eller politiet, samt andre samfunnsnyttige tjenester som kan utføres med klubbenes fly.

Flytjenesten skal ikke påta seg oppdrag som kan oppfattes å være i konkurranse med ervervsmessig luftfartsvirksomhet.

Klubben har frivillig vaktberedskap for politi og hovedredningssentralen hele døgnet – hele året for innsats i søk- og redningstjeneste.

WP_20130523_001