Sola Flyklubb

Klubben

Klubben

Sola Flyklubb er en av Norges største og mest aktive flyklubber med i overkant av 200 medlemmer. Vi holder til i eget klubbhus ved nordenden av Stavanger Lufthavn Sola sammen med et aktivt selvbygger- og mikroflymiljø. Her har vi en bra flypark som brukes flittig når været tillater det. Tirsdagskvelder er faste klubbkvelder hvor vi møtes til sosialt samvær og enkelte ganger temaaktivitet med foredrag. Lørdag ettermiddag finner du også ofte folk i klubbhuset der praten går livlig over en kaffekopp og en vaffel. Adkomst til klubbhuset er for øvrig tilrettelagt for rullestolbrukere.

Flyskolen

Klubben har en aktiv flyskole som tilbyr undervisning fram mot privatflygersertifikatet. Vi kjører teorikurs en gang i året, fra september til mars. Flygetreningen foregår hele året så sant været tillater dette. I tillegg til opplæring på enmotors (propell) landfly tilbyr klubben også opplæring til nattflyging. Vi jobber også med å få på plass opplæring på sjøfly. Har du lyst på en prøvetime? Ta kontakt med en instruktør og avtal tid. Du finner oversikt over instruktører, samt annen informasjon om flyskolen under meny «Skoleavdelingen».

Miljøet

Vi har sterkt fokus på miljøarbeidet i klubben, både når det gjelder indre og ytre miljø. Vi er klar over at aktiviteten vår er til sjenanse for enkelte og har tatt konsekvensen av dette ved å opprette operative retningslinjer som søker å begrense støybildet fra klubbens fly mest mulig. I tillegg ønsker klubben på sikt å gå til anskaffelse av mer støysvake fly.

Rundflyging

Klubben utøver ikke rundflyging, men kan tilby introduksjonstur til flyinteresserte som vurderer å ta flysertifikat. Ta kontakt med skolesjef om du ønsker en introduksjonstur.

Motivasjonsfilm

Vi har i samarbeid med Incitus laget en kort «motivator-film» om flyging på Sola som vi vil bruke i forskjellige sammenhenger framover. Filmen hadde premiære på Åpen Dag i 2005 og ble godt mottatt av såvel medlemmer som besøkende.

Hvor holder vi til?

Som sagt, helt oppe ved nordenden av flyplassen. Ta av fra riksveien ved Statoil / Hovedporten ved de store hangarene. Følg veien innover mot Hovedredningssentralen og videre til venstre langs gjerdet. Klubbhytten ligger helt i enden av veien. Det er også satt opp skilting fra hovedveien. Kartet nedenunder viser hvor vi holder til.

Copyright © Sola Flyklubb All Right Reserved
Sideansvarlig: erlend(krøll)ljosnes.no